3 av 4 lærlinger er i jobb første år etter fagprøven

Ungdomsskolejente skrur på veggen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
Tre av fire lærlinger kommer ut i jobb første året etter fagprøven. Det er gode nyheter.
Det er gode tider for unge som velger yrkesfag. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 74 prosent av lærlingene som tok fagbrev i løpet av 2017-18 var i arbeid kort tid etter.

– Fagarbeidere er etterspurt arbeidskraft, og i 2035 kan Norge mangle så mange som 100 000 flere fagarbeidere. Jeg er glad for å se at mange ungdommer med fagbrev kommer seg raskt i jobb, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Flere søkere og raskere ut i jobb

I årets opptak utgjør yrkesfagene 51 prosent av søkerne til videregående. Det er 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende, og at 3 av 4 lærlinger er i jobb første år etter fagprøven, viser at Norge har behov for fagarbeidere. 

– Vi skal fortsette å løfte yrkesfagene. Aldri før har så mange ungdommer søkt yrkesfag i videregående, og det gjør de lurt i for Norge trenger flere fagarbeidere. Samtidig er det for mange godkjente lærebedrifter som ikke har lærlinger. Det er for dårlig at 1 av 4 bedrifter som kan ta imot lærlinger, ikke gjør det, sier Sanner.  

Det er noe variasjon mellom fylkene når det gjelder hvor mange fagutdannede som kommer i jobb. Andelen varierer fra 67 prosent i Møre og Romsdal til 80 prosent i Buskerud.

Mange fagutdannede som ikke er i jobb etter bestått fagbrev er fremdeles i utdanning.

Det er i lærlingene i bygg- og anleggsteknikk som kommer raskest ut i jobb. Her har hele 85 prosent fått jobb ett år etter avlagt fag- eller svennebrev.

Høyre i regjering styrker yrkesfagene. 

Lærlingtilskuddet økt med nærmere 25 000 kroner per kontrakt, dette gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger. I tillegg fornyes strukturen og innholdet i yrkesfagutdanningene, og i budsjett for 2020 foreslås det 25 mil. kr til utstyrsstipendet slik at det passer bedre med utgiftene elevene har. Det vil særlig komme yrkesfagelever til gode. Det er også innført krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. 

– Næringslivet ønsker faglært arbeidskraft. Da må de også investere i lærlingene. Hvis vi ser på hele den statlige sektoren under ett, har vi hatt en økning på 25 prosent flere læreplasser de siste fem årene. Det går i riktig retning, men både offentlig og privat sektor må fortsette arbeidet med å øke andelen lærlinger, sier Sanner. 

- Nå skal vi fortsette det gode arbeidet, sier Sanner som legger til at det er like viktig å ha et fagbrev som å ha en mastergrad. 

Fakta

  • 74 prosent av lærlingene som fikk fag- eller svennebrev i 2017-18 var i arbeid høsten 2018.
  • Nesten alle praksiskandidater er i jobb året etter fagprøven.
  • Lærlinger fra bygg- og anleggsteknikk har i størst grad jobb rett etter utdanningen.
  • Det har vært liten endring i sysselsettingsgraden for tidligere lærlinger fra 2017 til 2018.