Tre hjemmelekser fra Bent Høie

Bent Høie, Høyres landsmøte 2019
Bent Høie ga tre hjemmelekser til lokalpolitikerne på landsmøtet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyres landsmøte behandler lørdag en storresolusjon om velferd i kommunene. Bent Høie innledet til debatten med tre hjemmelekser til delegatene.

I innledningen før debatten ga Bent Høie landsmøtet tre hjemmelekser før høstens kommunevalg: 

  1. Å sørge for at eldre på sykehjem skal få en times valgfri aktivitet om dagen
  2. Få på plass tilbudet "Rask psykisk helsehjelp" og
  3. Forebygge overdosedødsfall ved å dele ut motgiften "Nalokson" og rent brukerutstyr

Aktivitet på sykehjem

- Vi får stadig flere år til livet. Men det betyr lite hvis vi ikke også får mer liv til årene. Når jeg snakker med eldre og deres pårørende, så er veldig mange bekymret for passivitet, inaktivitet og kjedsomhet. Mange sykehjem tilbyr andakt, bingo og allsang. Men hva er det som gjør at noen tror, at bare fordi du har passert en viss alder, så blir det hovedinteressen din? sa Bent Høie.
 
Høie ga deretter landsmøtet en klar hjemmelekse:
 
- Gå til valg på at sykehjemmene i din kommune har et system som sikrer at alle eldre på sykehjem får mulighet til minst én times ønsket aktivitet i løpet av dagen.

Psykisk helse for barn og unge

De fleste barn og unge i Norge har god fysisk og psykisk helse. Samtidig er det flere forhold som gir grunn til bekymring. Andelen unge som strever med psykiske plager og lidelser fortsetter å øke.
 
- Derfor har Høyre satset stort på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Siden vi kom i regjering i 2013 har det vært en økning på nesten 1000 årsverk i tjenesten. Fra 2012 til 2013, da de rødgrønne styrte, var det til sammenligning en nedgang, sa Høie.
 
Høyre har i regjering sørget alle kommuner har et krav om å ha psykologkompetanse fra 2020 – og sikret nok finansiering til at det faktisk er mulig å få til. Siden 2013 har antallet psykologer i kommunene økt med 400.
 
- Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lettere psykiske problemer. Målet er å ta tak i små problemer før de vokser seg for store. En evaluering av tilbudet viste at 6 av 10 var friske etter behandlingen! Min andre hjemmelekse til dere er derfor er å sørge for å få på plass Raskere psykisk helsehjelp i deres kommuner, sa Høie.

Forebygging av overdoser

- Så å si hvert eneste trafikkdødsfall i Norge blir rapportert i Dagsrevyen. Slik er det langt ifra for de som dør av overdoser. Overdosetallene har gått betydelig ned siden toppåret i 2001, da over 400 personer døde. Men de er likevel altfor høye, sa Høie.
 
I 2017 døde 247 mennesker av overdosedødsfall. Det var en nedgang på 13 prosent fra året før. Nedgangen fant sted i noen utvalgte pilotkommuner, som har stått i front i arbeidet mot overdosedødsfall. Disse kommunene har blant annet delt ut Nalokson nesespray, en motgift mot overdose, til rusavhengige. Høyre-styrte Stavanger er en av disse kommunene. Fra 2016 til 2017 gikk overdosedødsfallene i Stavanger ned fra 13 til 5.   
 
- Snart skal regjeringen legge frem en ny overdosestrategi, og enda flere kommuner skal med for å få ned overdosetallene. Her er derfor min tredje hjemmelekse: Bli med - del ut Nalokson og rent brukerutstyr i din kommune, avsluttet Høie.