Nå kan mobbere tvangsflyttes til en annen skole

Trist jente i videregående. Turid Kristensen innfelt.
Turid Kristensen er glad for at skolene får flere sanksjonsmuligheter overfor mobbere i videregående.
Frem til nå har det ikke vært mulig å tvinge mobbere i videregående å bytte skole. Det endres nå.

- Mobbing er fullstendig ødeleggende for den det gjelder. Ikke bare får mange ødelagt skolegangen, men ofte sliter de med dette resten av livet. Det er så fryktelig unødvendig. Det er viktig og riktig at Høyre i regjering nå strammer inn og gir flere sanksjonsmuligheter, sier Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre. 

Tvangsflytting skal være siste utvei

Nå blir reglene for tvangsflytting av elever i videregående det samme som regelverket rundt tvangsflytting av elever er i barne- og ungdomsskolen. Det gjør loven lik for alle uavhengig av hvor langt i skoleløpet du har kommet. 

I dag er den eneste sanksjonsmuligheten bortvisning for resten av dagen, opp til 5 dager, eller resten av skoleåret. 

- Vi må gjøre det vi kan for å få bukt med mobbing. Innsatsen må åpenbart settes inn mye tidligere for å forebygge og håndtere saker. Men i de mest alvorligste tilfellene hvor det har gått så langt uten at tiltak har virket syns jeg det er helt rett at vi tvangsflytter mobberen også på videregående, sier Kristensen.

Vilkår for tvangsflytting:

  • Oppførselen til eleven som flyttes må i alvorlig grad gå ut over tryggheten eller læringen til andre elever
  • Mindre inngripende tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø
  • Før vedtak blir fattet skal eleven selv, rektor og læreren til eleven ha blitt hørt, og andre tiltak skal være vurdert og helst prøvd ut

Les mer