- Uten ruspolitikken som er ført nå, hadde vi ikke levd

Bent Høie sitter i en sofa sammen med tidligere rusavhengige, Jostein Jensen og Eigil Karlsen.
Hjelp, ikke straff: Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling av rusavhengige. Her møter helseminister Bent Høie artistduoen A-men, som spilte under Høyres landsmøte 2019 og delte fra sin rushistorie. Foto: Cecilie V. Jensen
Under Høyres landsmøte delte Jostein Jensen og Eigil Karlsen sterke historier om tiden som rusavhengige.

– I løpet av de tre siste årene har det skjedd utrolig mye med ruspolitikken som Høyre har ført. Bare det siste halve året har det vært en revolusjon. Uten ruspolitikken som er ført nå, hadde ikke vi stått her i dag. Da hadde vi vært død. Punktum. Så viktig er dette for oss, sier Jostein Jensen i et intervju med Stavanger Aftenblad. 

 Tidligere rusavhengige, Jostein Jensen og Eigil Karlsen, spiller gitar og synger på Høyres landsmøte 2019.

Jostein Jensen og Eigil Karlsen har selv slitt med rus i et langt liv. Under Høyres landsmøte delte de både tøffe historier og opptrådte med musikk på landsmøte-scenen. Det ble et sterkt møte for de mange delegatene i salen. 

Opptredenen kan du se her:

Både helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg fikk hilse på artistduoen, som kaller seg A-men. 

Eigil Karlsen, tidligere rusavhengig får en klem av Erna Solberg under Høyres landsmøte.

Hjelp, ikke straff

Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål.

Vi ønsker en mer verdig og rettferdig behandling av rusavhengige. Vi har startet arbeidet med en reform som skal flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten.

Kortere ventetid

Høyre ønsker også å redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling. Det er viktig at folk som vil ut av rusmisbruk får hjelp mens de er motiverte. Vi må også sørge for bedre overgang fra avsluttet behandling til oppfølging/ettervern. 

Her er flere av Høyres løsninger: 

 • Innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft
 • Ha bedre tverrfaglig samarbeid om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste
 • Sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet 
 • Åpne mottakssentre i de største byene der ruspasienter kan få time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning
 • Etablere lavterskel substitusjonsbehandling i alle helseregioner etter modell av LASSO
 • Styrke tilbudet om avrusning og rusmestring for innsatte med narkotikaproblemer i norske fengsler
 • At ved lengre fengselsdommer skal man arbeide for at den innsatte får en sjanse til å bli helt rusfri før løslatelse
 • At Norge skal være pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter
 • Legge til grunn en faglig vurdering av om andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterom
 • Vurdere om fastleger, etter en faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxone utenom LAR
 • Ha forsøk med skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusmisbrukere
 • Åpne for mer rusbehandling der innleggelsen er frivillig, mens gjennomføringen er tvungen