Derfor er valgfrihet en kjerneverdi for Høyre

Helseminister Bent Høie ved talerstolen på Høyres landsmøte.
Den enkelte og familiene må få mulighet til å velge mellom ulike offentlige og private velferdstjenester, regningen skal det offentlige ta. Enkeltmenneskets valgfrihet er en kjerneverdi for Høyre.
I Norge skal kommunene og staten betale for velferden, men den enkelte og familiene må få mulighet til å velge mellom ulike offentlige og private løsninger.

Folk er forskjellige, og derfor mener Høyre at vi må ha et mangfold av tjenester. Kommunen skal ta regningen for at bestemor får god omsorg, men det er viktig at hun skal få velge mellom ulike offentlige, ideelle og private tilbud.

- Valgfrihet og mangfold er viktige verdier. Å kunne gjøre viktige valg i eget liv bidrar til økt verdighet, uansett om du er 20 eller 80, sier helseminister og andre nestleder i Høyre Bent Høie. For å dekke behovet for omsorgstjenester fremover må private, ideelle og offentlige aktører få muligheten til å løse oppgavene. Det gir mangfold og mulighet for innovasjon og utvikling av nye løsningen.

Høie mener at bytterett er bedre enn bare klagerett. Muligheten til å velge må ikke bare være for de med tykk lommebok.  Å ikke bruke private til å løse oppgaver for kommunene og sykehusene vil kunne gi en todelt helsetjeneste hvor bare de med størst ressurser vil ha en reell valgfrihet.

Private barnehager – et viktig bidrag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner peker på at de private har vært avgjørende i utbyggingen av flere barnehageplasser: 

- Uten de private barnehagene ville vi ikke hatt full barnehagedekning i dag. Det viktigste er at barna får et godt tilbud med høy kvalitet. Private barnehager bidrar til mangfold og gir foreldre mulighet til å velge, sier Sanner. 

Vi er mer opptatt av kvaliteten på tilbudet til barna enn hvem som eier barnehagen, sier han. 

Saken fortsetter under bildet. 

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Elevens eget valg

Høyre mener at fritt skolevalg er den beste løsningen når elevene skal søke videregående opplæring. Det skal ikke være foreldrenes postnummer som avgjør skoleplassen, det skal være elevens valg. Vi må også ha et mangfold av skoler å velge mellom, der profilskoler og friskoler er et godt supplement.

Sanner understreker at målet til Høyre er en skole som løfter alle elever og sikrer muligheter for alle, der man ikke begrenses av hvor mange bøker foreldrene har i bokhylla hjemme. 

- Da må vi sikre gode skoler med gode lærere som gir tilpasset opplæring til hver elev. Men vi må også sikre at elever får mulighet til å velge noe annet enn skolen i nærmiljøet dersom de ønsker det, legger Sanner til.