Verdier må skapes før de kan deles

Erna Solberg på Helgeland
Norsk økonomi går bra og tallene viser at ledigheten går ned og at sysselsettingen går opp.
I Høyre opplever vi at vi nesten er det eneste partiet som snakker om verdiskaping i Norge. Alle andre er mest opptatt av å fordele penger, og glemmer at vi må skape dem først, sier Erna Solberg.

Neste uke legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Norsk økonomi går bra og tallene viser at ledigheten går ned og at sysselsettingen går opp. Optimismen blant norske bedrifter går opp. Nå må vi bruke de gode tidene på å inkludere flere i arbeidslivet. 

 Selv om sysselsettingsandelen har gått opp, kunne vi løftet et par prosent til hvis folk som ønsker å jobbe, var relevante for de jobbene som er ledige. Derfor så veldig viktig at vi har arbeidsgivere som ringer til NAV før de ringer til Polen eller Litauen. Mange arbeidsinnvandrere har gjort en kjempeinnsats for Norge. Men vi må ikke komme dit at vi ikke løfter inn de som allerede er i Norge, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet. 

Arbeiderpartiet svikter

I Høyre opplever vi at vi nesten er det eneste partiet som snakker om verdiskaping i Norge. Andre partier er veldig opptatt av å fordelen pengene, men glemmer ganske ofte at verdiene må skapes først.  

– Arbeiderpartiet kritiserer skattelettelsene selv om de har vært med på en del av dem. Jeg opplever at de står i en spagat. Vedtaket om å si nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen var leit i seg selv. Men det var en manifestasjon av at verdiskapingsdelen av Ap taper til fordel for «offentlig sektor-Ap», sier Solberg.

Vi må omstille oss

Oljenæringen har gitt enorm avkastning og store ringvirkninger. En jobb i oljenæringen må vi kanskje erstatte med halvannen jobb et annet sted for at vi skal få den samme finansieringen av velferden vår. Det betyr at vi må få flere til å jobbe. Så vi må se på alle tiltak som kan sikre bedre kompetanse.

Vi trenger å skape flere jobber i privat sektor, som gjennom skatter og avgifter skal betale for den velferden vi ønsker at alle nordmenn skal ha. Vårt viktigste prosjekt er å skape et bærekraftig velferdssamfunn.