Vi må ikke la andre definere oss

Erna Solberg og Cecilia Brækhus
Statsminister Erna Solberg og verdensmester i proffboksing, Cecilia Brækhus. Foto: Thomas Ellingsen

- Så Arbeiderpartiet og Senterpartiet: hvis dere tror at det blir lett match i høst, så har vi følgende beskjed fra oss i Høyre: - Vi er klare til valgkamp!, sier Erna Solberg til storslått applaus på Høyres kampanjesamling. 

Over 450 Høyre-folk startet valgkampen sin på Gardermoen i Jessheim. Høyre er klar til valgkamp og målet vårt er at halvparten av Norges innbyggere skal bo i en kommune styrt av Høyre.

Statsminister Erna Solberg starter talen sin med å faktasjekke påstandene fra venstresiden om vår politikk. 

Distriktene blomstrer

Distriktene blomstrer med Høyre i regjering. Da regjeringen tiltrådte lå Innlandet i oljeskyggen. Nå sørger skognæringen og reiselivet for vekst og optimisme. Det skjer samtidig som resten av landet også opplever gode tider. Distrikts-Norge er i jobb og det er tegn på en regjering som sørge for aktivitet i hele landet.

- Vi hører at vi sentraliserer og at vi utarmer distriktene. Det er feil! Verdien av norsk sjømateksport har økt med 60% på fem år. 2018 ble rekord for skogbruket og reiselivet setter nye rekorder hvert eneste år, sier Erna Solberg.

- Det bedrifter forteller meg når jeg reiser rundt i landet er at de sliter med å få tak i nok arbeidskraft. Ledigheten er lav i hele landet, og den laveste andelen registrerte arbeidsledige finner vi i de tradisjonelle distriktsfylkene.

Kvinner mer fornøyd med fødselstilbudet

Medisinsk fødselsregister forteller at færre kvinner og barn blir skadet i forbindelse med fødselen. Det blir stadig tryggere å føde i Norge.

- Vi blir anklaget for å svekke fødetilbudet. Kvinner over hele landet er mer fornøyd med fødsels- og barselomsorgen i 2017 sammenlignet med 2011. Dette skyldes først og fremst utrettelig arbeid fqa engasjerte og dyktige fagfolk. Vi har likevel økt antall jordmorårsverk med 46,2% fra 2013 til 2017.

Vi bygger landet

- Høyre bygger landet. I forskning, utvikling og utdanning for barna våre. Vi flytter ut jobber til distriktene og vi er snart i mål med 2 politifolk per tusen innbygger. Vi forplikter oss til å kutte klimautslipp, og modernisert bilparken.

- Vi må ikke la andre definere oss. Vi skal fortelle om vår politikk fordi Norge trenger politikere som ser løsninger, ikke bare problemer, avslutter statsminister Erna Solberg.