Vi ønsker innspill fra dem som har erfaring med å være pårørende

Illustrasjonsbilde: Pårørendesituasjon.
Vi ønsker innspill fra deg som har erfaring med å være pårørende.
I Høyre har vi lenge ønsket oss en pårørendestrategi. I desember kommer den. Men først ønsker regjeringen at alle pårørende skal kunne gi innspill til den nye pårørendestrategien.

De fleste av oss vil på et tidspunkt oppleve å bli pårørende. I dag er 800 000 mennesker i en pårørendesituasjon. Pårørende er en meget viktig ressurs. Deres stemmer har stor betydning når den nye pårørendestrategien skal utformes.

Regjeringen ønsker derfor innspill fra dem som har erfaring med å være pårørende. Det har blitt opprettet en digital postkasse.

I dag er det for uklare ansvarsområder mellom pårørende og helsetjenesten. Mange opplever at det er lite sammenheng i rettigheter og hjelp, og at fleksibiliteten for de pårørende er liten. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke. Denne nye strategien skal ta utgangspunkt i hvilke erfaringer pårørende i Norge har gjort seg.

Formålet med den nye strategien er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon, peke på utfordringer og gi en retning for det videre arbeidet.

Helse- og omsorgsdepartementet leder og koordinerer arbeidet med pårørendestrategien i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet. Strategien skal etter planen legges frem i desember 2019.