Vi tror på Norge, fordi vi tror på deg

Høyres ordførerkandidater sammen med statsminister Erna Solberg på Høyres landsmøte 2019
Flesteparten av Høyres ordførerkandidater, her sammen med statsminister Erna Solberg, på Høyres landsmøte 2019. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Siden Høyre kom i regjering i 2013 har vi gjort en rekke tiltak for å bedre hverdagen din.

Flere arbeidsplasser

Vi har satset på næringsrettet forskning og innovasjon for å stimulere til flere skapte arbeidsplasser. Faktisk er hele 4,9 milliarder kroner satt av til dette formålet. Vi har redusert skatte- og avgiftsnivået med 25 milliarder kroner for både bedrifter og familier. Det betyr at en gjennomsnittlig familie i dag beholder over 10.000,- mer av sine egne penger om vi sammenligner med den forrige regjeringen. Det betyr mye for mange!

For næringslivet har vi forenklet: Det vil si at vi har redusert rapporteringskostnader med 15 milliarder kroner, noe som spesielt slår godt ut for små og mellomstore bedrifter. Men her er bare i gang. Vi har store ambisjoner for ytterligere forenklinger for lokale bedrifter!

Pasientens helsetjeneste

Etter at vi kom i regjering har helsekøene blitt redusert med 71.000 pasienter. For ruspasienter er ventetiden redusert med hele 24 dager. Høyre mener det er avgjørende at ruspasienter skal få behandling, ikke straff. Og det har kommet nær 2000 nye årsverk i kommunalt arbeid innen rus og psykisk helse.

Elevene lærer mer og færre faller fra

Rekordmange lærere får nå etter- og videreutdanning. Gode og faglig oppdaterte lærere er utrolig viktig, slik at barna våre får den beste starten på livet. Vi har også satt i gang et omfattende arbeid på tidlig innsats i skolen. Vi må sørge for at eleven på bakerste rad ikke slutter å rekke opp hånden.

I videregående skole har vi innført en fraværsgrense, og det er ingen tvil om at denne fungerer. Å stille krav til elevene er å bry seg. For at elevene skal kunne lære det de skal må de være til stede der læreren er, nemlig i klasserommet. Det udokumenterte fraværet er redusert med hele 40%.

Raskere frem og trygt hjem

Samferdsel dreier seg om hverdagen til hver og en av oss. Det handler om å komme seg trygt og effektivt til jobb og skole slik at hverdagslogistikken skal gå opp. Det handler om å bosette seg der man helst vil. Og det handler om at det skal være lett å drive bedrifter og ha arbeidsplasser i hele landet.

På vår vakt er samferdselsbudsjettet økt med 75% og i nasjonal transportplan skal vi bruke 1000 (!) milliarder på opprusting og nye prosjekter innen vei, bane og kollektiv.

De neste årene skal vi jobbe for å trygge Norge for fremtiden

Høyre skal jobbe for kvalitet i omsorgen, for attraktive og inkluderende lokalsamfunn, for kunnskap og mestring i skolen og en grønnere transport med bedre veier.

Kvalitet i omsorgen

Alle skal få tilgang på trygge og gode helsetjenester. Vi vil jobbe for et aldersvennlig samfunn – for ingen skal gå ut på dato. Våre eldre skal få kvalitet og valgfrihet.

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn

  • Vi skal ha et best mulig velferdstilbud – uavhengig av hvem som leverer det
  • Vi skal ta i bruk teknologi som gjør innbyggernes hverdag enklere
  • Vi skal integrere innvandrere raskt til jobb eller utdanning
  • ... og kommunene skal selv sette seg ambisiøse klimamål – og oppfylle dem

Men kanskje det viktigste: Høyre-kommuner skal være ja-kommuner, som fokuserer på jobbskaping og forenklinger.

Kunnskap og mestring i skolen

Vår ambisjon er at ingen elever skal gå uten av barneskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere som har fordypning i faget sitt. Vi ønsker tydeligere regler for mobilbruk i klasserommet, og ungdom uten fullverdig ungdomsskole skal gis tilbud for å mestre videregående.

Grønn transport og bedre veier

Høyre vil jobbe for enklere, tryggere og grønnere reiser. Vi ønsker et bedre vedlikehold av eksisterende veier, og vi vil bedre kollektivtransporten med økt kapasitet og gjennom smartere løsninger. Vi skal stimulere innbyggerne til positive valg og utslippsfri transport.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: