Viktige gjennomslag for Høyres kvinneforum på landsmøtet

Høyres kvinneforum, her sammen med statsminister Erna Solberg, fra Høyres landsmøte 2019.
Høyres kvinneforum, her sammen med statsminister Erna Solberg, fra Høyres landsmøte 2019. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Foreldrepermisjon, kvinnehelse og internasjonal likestillingspolitikk var noen av sakene delegatene fra Høyres kvinneforum markerte seg på og fikk gjennomslag for i løpet av landsmøtehelgen.

For Høyres kvinneforum startet landsmøtet med nestleder Anne-Mette Øvrums hovedinnlegg.

Høyre vil skape pasientens helsetjeneste. Dette betyr at helsetjenesten må være like god for både kvinner og menn. Kvinnehelse er en av våre viktigste saker. God kvinnehelse er avgjørende for samfunnsutviklingen, sa Anne-Mette.

Hun fulgte opp med å rose regjeringen for at de på kvinnedagen lanserte flere punkter for bedre kvinnehelse.

Dette er en god start, men vi i Høyres Kvinneforum vil jobbe for enda mer fremover, avsluttet hun sitt innlegg med. Hele innlegget kan du se her:

Et prinsipprogram med en tydelig fremtidsvisjon for foreldrepermisjonen

Høyres kvinneforum fikk gjennomslag for at Høyres langsiktige mål er at familiene selv skal få fordele foreldrepermisjonen.

Vi har fortsatt behov for en fedrekvote. Men i fremtiden håper vi at familiene selv kan fordele permisjon slik de vil, sa Guro Angell Gimse.

For Høyre handler likestilling om likeverd og like muligheter for alle. Likestilling er et verdifullt kjennetegn ved det norske samfunnet. Derfor fremmet Høyres kvinneforum et forslag om å legge til et eget avsnitt om dette i prinsipprogrammet. Dette var også et av gjennomslagene vi fikk på landsmøtet.

Resolusjon om utenrikspolitikk

For Høyres kvinneforum er det viktig at vi som parti styrke kvinneperspektivet i utviklingspolitikken. Men også at vi synliggjør den gode politikken vi har på dette området. Kvinneforum sendte derfor inn en rekke forslag til resolusjonen om utenrikspolitikk. De viktigste gjennomslagene til resolusjon var:

  • Videreføre et sterkt kvinneperspektiv i utviklingspolitikken og fortsette arbeidet med å sikre rett til utdanning, særlig for jenter.
  • Bidra til å bekjempe vold og undertrykking, og rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper som kvinner, barn, religiøse minoriteter, personer med nedsatt funksjonsevne og seksuelle minoriteter.
  • Fortsatt prioritere å inkludere ungdom og kvinner i freds- og forsoningsprosesser.

Gratis prevensjon til jenter under 16 år

Flertallet av delegatene som representerte Høyres kvinneforum på landsmøtet mobiliserte også sterkt for å skaffe støtte til Unge Høyres forslag om p-pille. Til slutt fikk forslaget om at også jenter under 16 år skal ha rett til gratis langtidsvirkende prevensjon et stort flertall i landsmøtesalen. Gjennom Helsedirektoratets ordning med gratis kondomer har alle gutter uansett alder tilgang til fri prevensjon.

Jenter over 16 år har i tillegg rett på gratis eller sterkt rabattert hormonell prevensjon. Dette gjelder ikke for jenter under 16 år, som må betale fullpris for hormonell prevensjon på lik linje med voksne kvinner.