Høyre ønsker innspill for å gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet

Mari Holm Lønseth innfelt
Nå ønsker vi innspill fra forbrukerne og aktørene i boligmarkedet for å se hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å komme seg inn på boligmarkedet.
–Høyre vil at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig. Vi trenger ditt innspill for å klare dette, sier Mari Holm Lønseth, Høyres boligpolitiske talsperson. 

Det norske boligmarkedet fungerer i det store og hele veldig godt. 8 av 10 nordmenn eier egen bolig. 4 av 10 av de mellom 25 og 30 år eier bolig.

–Dette er et resultat av vår aktive boligpolitikk. De siste seks årene har vi fått antall nybygg opp og byggekostnadene ned. Det har gitt en stabil boligprisutvikling, og ferske tall tyder på at terskelen inn på boligmarkedet for unge er på vei ned, sier Lønseth.

Tall fra SSB viser likevel at færre med lav inntekt eier sin egen bolig og også noe nedgang når det gjelder den totale andelen som eier egen bolig. Årsaken til at eierandelen er svakt fallende er sammensatt. Noe skyldes trolig at boligprisene har økt mye raskere enn inntektene og strengere boliglånsregler.

–Mange sier at de enten ikke har nok egenkapital, eller at de ikke får lån fordi de ikke fyller kravene til boliglånsforskriften. Selv om det ikke er noen krise i boligmarkedet i dag, må vi forsøke å snu denne utviklingen, sier Lønseth.

Høyre har i regjering bidratt til mange viktige forbedringer i boligpolitikken. Støtteordningene er forbedret slik at de som trenger det mest får mer. Enklere regler og tekniske krav har gjort det billigere å bygge boliger.

Markedet løser problemer

–Løsningen er ikke å gå tilbake til et strengt regulert boligmarked. Vi bør heller se på hvordan vi kan bruke markedet for å løse problemene. Det frie boligmarkedet har ført til at vi ikke lenger har boligkøer og boligkvaliteten er bedre. Byggetakten må holdes oppe, regelverket må fortsatt forenkles og mer av byggesaksbehandlingen må digitaliseres.

Nå ønsker vi innspill fra forbrukerne og aktørene i boligmarkedet for å se hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å komme seg inn på boligmarkedet.

Send innspillet ditt til Oliver Husøy, boligpolitisk rådgiver – ohu@stortinget.no