Bedriftene får nå tilbud om månedlig kontantstøtte

Mudassar Kapur på pressekonferanse i Stortingets vandrehall
- Høyres største prioritering gjennom helgen har vært å unngå byråkratisering som kan forsinke nødhjelpen til bedriftene, sier Mudassar Kapur. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Et bredt flertall på Stortinget ble mandag enige om den fjerde økonomiske krisepakken. Krisepakken sikter seg spesielt mot bedrifter som har tapt omsetning som følge av koronaviruset. 

Høyre, Venstre, KrF, FrP, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enes også om å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i en tid der mange arbeidstakere møter usikkerhet. 

- Det haster å få utbetalt kontantstøtten til bedriftene. Det vil redde mange arbeidsplasser og folks livsverk. Høyres største prioritering gjennom helgen har vært å unngå byråkratisering som kan forsinke nødhjelpen til bedriftene, sier leder av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H). 

Ordningen innebærer at staten skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som nå opplever betydelig nedgang i inntektene som følge av virusutbruddet.

Dette er enigheten:

  • Flertall for regjeringens kompensasjonsordning til næringslivet. 
  • Sørge for at regjeringen vurderer om foretakene som faller utenfor ordningen fordi de ikke er skattepliktige, men likevel har betydelig fall i inntekt som følge av koronaviruset får en egen ordning. 
  • 1 milliard kroner til kommunene for å kompensere for bortfall av foreldrebetaling. 
  • Sørge for at regjeringen ser på en annen beregning til kompensasjonsordning for foretak som har store sesongvariasjoner i inntekten.
  • Sørge for transparens, åpenhet og personvern når ordningen implementeres. 
  • Flertall for regjeringens forslag om å bli værende i pensjonsordninger ved permittering. 
  • Flertall for 190 mill. kroner til kompetanseutvikling for arbeidstakere
  • Flertall for å utvide garantiordningen til å gjelde lån til større bedrifter.
  • Forsterke innsatsen for å ivareta hensynet til sårbare barn under virusutbruddet, slik at de sikres deltakelse i blant annet barnehage og SFO.
  • Få en løsning på hvordan ikke-statlige lufthavner som er pålagt å holde åpent kan sikres videre drift. 

Sikre foretakene som faller utenfor

Enkelte typer foretak, som for eksempel attføringsbedrifter, rehabiliteringssentre, museer og akvarier, samt butikker uten momsplikt, ville i utgangspunktet falt utenfor kompensasjonsordningen. Stortinget ber regjeringen se på en ordning for de virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke “erverv til formål”, slik at disse også blir ivaretatt med økonomisk kompensasjon.

Kompensasjon for mediehusene

Mediehusene sliter med fallende annonseinntekter. Et bredt flertall på Stortinget ber nå regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning, tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur.

Lettere å bli værende i pensjonsordninger ved permittering 

I dag kastes mange personer ut av pensjonsordningen sin hvis de blir permittert. Nå får arbeidsgiverne muligheten til å la de permitterte bli i ordningen, mot at den permitterte betaler en forsikring. Arbeidsgiverne skal fremdeles betale kostnaden med forvaltning og administrasjon av pensjonsordningen. Dette betyr at flere permitterte kan få beholde pensjonsordningen sin.

- Jeg er veldig glad for at flere arbeidstakere nå får mulighet til å fortsette medlemskapet i pensjonsordningen sin, selv om de blir permitterte. Dette er utrolig viktig både for den enkeltes pensjon i fremtiden, særlig hvis man blir ufør, sier leder av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur.