Årets Høyre-landsmøte utsettes for å unngå spredning av koronaviruset

Høyres logo
Høyre velger å utsette landsmøtet som en naturlig konsekvens av å ha lyttet til Folkehelseinstituttets anbefalinger
Høyre har i dag bestemt seg for å utsette årets landsmøte for å unngå å bidra til en potensiell videre spredning av koronaviruset. Dette skjer etter en grundig vurdering der deltagernes helse har vært et avgjørende hensyn. 

Høyres landsmøte skulle etter planen vært arrangert på Gardermoen 27.-29. mars.  

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatte har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltagerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store. 

Når Høyre velger å utsette landsmøtet, er dette en naturlig konsekvens av å ha lyttet til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Deres vurdering er at «arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem». Tirsdag kveld publiserte FHI oppdaterte retningslinjer hvor det anbefales å avlyse eller utsette arrangementer med flere enn 500 deltakere.

Det tas sikte på at de viktigste delene av landsmøtet, herunder formelle vedtak, i stedet arrangeres i tilknytning til Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg i september.

Ta kontakt med Tom Erlend Skaug for ytterligere spørsmål. 907 36 498 eller tom.erlend.skaug@hoyre.no