Bedre utdanning skal gi høyere kvalitet i helsetjenesten

Sveinung Stensland. Innfelt. Person får sprøytestikk. Foto.
Nå innfører kunnskapsdepartementet nye minstekrav til hva nye leger, psykologer og tannleger skal kunne etter endt utdanning. Det skal gi høyere kvalitet i helsetjenesten, uavhengig av hvor i landet utdanningen er tatt.
Leger, psykologer og tannleger skal kunne det samme når de er ferdig utdannet, uavhengig av hvor i landet de har studert. Det skal sikre høy kvalitet i helsetjenesten i hele Norge.

I dag varierer innholdet i helseutdanningene mellom universitetet og høgskolene rundt omkring i landet. Dette fører til at nyutdannede leger, psykologer og tannleger har ulik kompetanse etter siste eksamen.

Les mer på regjeringen.no.

- Vi vil at pasientene skal være trygge på at en lege, tannlege eller psykolog har lært det de trenger for å ivareta behovene vi har som pasienter og brukere,» sier helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland. Han er stortingsrepresentant for Høyre fra Rogaland.

- Derfor innfører regjeringen nå nye nasjonale minstekrav til helseutdanningene, fortsetter han.

Innfører nasjonalt minstekrav til hva leger, psykologer og tannleger skal kunne

Tidligere har det vært krav om hvilke tema studentene skal gjennom, men ikke noe nasjonalt minstekrav til sluttkompetanse.

- Det er helse- og omsorgstjenesten som har best forutsetninger for å vurdere hvilken kompetanse helsepersonell trenger, sier Stensland.

- At helsetjenesten nå får være med å utforme retningslinjene for helsefaglige utdanninger er derfor svært positivt for pasientene, avslutter han.

Les mer på regjeringen.no.