Flere nye Høyrestatsråder i regjering

Erna Solberg på Slottsplassen
I fellesskap skal regjeringen gjøre det de kan for å løse de store utfordringene og folks problemer i hverdagen
Statsminister Erna Solberg presenterte i dag den nye regjeringen, som nå består av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

- Det er i dag utnevnt noen nye statsråder, mens andre har fått avskjed. I fellesskap skal vi gjøre det vi kan for å løse de store utfordringene og folks problemer i hverdagen, sier Erna Solberg.

Klare for jobben

Den nye mindretallsregjeringen skal løse flere viktige utfordringer for Norge og hverdagsproblemer for folk over hele landet.

– En av de store utfordringene er å redusere klimautslippene våre – uten at det går ut over velstanden vår, fortsetter statsministeren.

I tillegg må flere unge fullføre en utdanning, mens voksne må fylle på utdanning og kompetanse slik at ingen går ut på dato.

Statsministeren er også opptatt av hvordan vi skal sikre trygghet i en urolig verden.

Det å sørge for folks trygghet i en mer urolig verden krever et sterkt forsvar, og et politi som gir folk trygghet i hverdagen.

Nye Høyrefolk og nye poster i regjeringen

Dagens endringer gjør at flere av våre dyktige politikere nå får sin første regjeringsplass. En av dem er stortingsrepresentant Tina Bru som nå blir olje- og energiminister.

– Tina skal sørge for at vi utvikler oljenæringen, samtidig som vi bygger ut nye grønne energiløsninger, sa Solberg.

En annen kjenning fra Stortinget, Henrik Asheim, blir statsråd for forskning og høyere utdanning. Han får ansvar for en sektor som er svært viktig for landets fremtid.

Tidligere statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Geir Inge Sivertsen blir ny fiskeri- og sjømatminister. Han får ansvaret for en næring som eksporterer varer for 100 milliarder kroner i året.

– Vi håper denne næringen skal kunne vokse videre. Dette er en viktig fremtidsnæring for Norge, fortsetter Solberg.

Monica Mæland blir ny justis- og beredskapsminister. Jan Tore Sanner blir ny finansminister, mens Nikolai Astrup blir ny kommunal- og moderniseringsminister.

Torbjørn Røe Isaksen blir ny arbeids- og sosialminister.

– Torbjørn tar blant annet over jobben med å rydde opp i NAV-saken, og sikre at alle berørte får den hjelpen de trenger. I tillegg skal han videreføre regjeringens viktige prosjekter med inkluderingsdugnaden og bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier Solberg.

Ny distriktsminister

 – En av utfordringene i distriktene har vært at det ikke har vært nok jobber. Fremover blir utfordringen også at nok familier skal ønske å bo i distriktene, fortsetter Solberg.

Denne utfordringen skal løses av ikke ukjente Linda Hofstad Helleland, som blir ny distrikts- og digitaliseringsminister. Hun skal jobbe med å koble distrikt sammen med digitalisering, fordi ny teknologi gir nye muligheter over hele Norge.

Takker Fremskrittspartiet

 Statsministeren takker Fremskrittspartiets statsråder for innsatsen.

– De har tatt ansvar for landet i krevende tider. FrP er et styringsdyktig parti som bidrar til gode løsninger for folk flest, og jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid med FrP i Stortinget, avslutter Solberg.