Enighet om kvotemeldingen: -Høyre lytter til næringen

Bilde av åpent hav. Tom-Christer Nilsen innfelt.
-Kvotemeldingen legger grunnlaget for stabilitet og fortsatt høy verdiskaping, sier Tom-Christer Nilsen.
Regjeringspartiene og FrP er enige om kvotemeldingen for fiskerinæringen. Enigheten legger grunnlag for forutsigbarhet og langsiktig lønnsomhet. 
-Vi har lyttet til næringen, og har blitt enige om at det ikke blir noe statlig kvotebeholdning eller forlenging av strukturkvoter, sier fiskeripolitisk talsperson i Høyre, Tom-Christer Nilsen. 

Kvotemeldingen er den første helhetlige gjennomgangen av kvotesystemet for fiskeriene. Det var nødvendig med en gjennomgang av kvotesystemet for å gi næringen forutsigbarhet, lønnsomhet og trygghet for investeringer. 

-Det har vært viktig for Høyre å forenkle et komplisert system og sørge for en velfungerende næring, sier Nilsen. 

-Til grunn for kvotemeldingen ligger bærekraft, verdiskapning, forutsigbarhet og det å gi tilbake til fellesskapet, legger han til.   

Fiskerinæringen har blitt hørt 

Næringen har vært særlig kritiske til forslagene om 15 års forlengelse av strukturkvotene og statlig kvotebeholdning. Disse forslagene er fjernet. 

I stedet for statlig kvotebeholdning innføres en omsetningsavgift på 100 millioner kroner for næringen. 

–Dette blir næringens bidrag til fellesskapet, sier Nilsen. Og minner om at næringen også skaper aktivitet og arbeidsplasser langs hele kysten. 

Enigheten har følgende hovedpunkter:

  • Ingen statlig kvotebeholdning
  • Ingen strukturforlenging
  • Overgangsordninger på tre år for innføring av faktisk lengde som gruppeinndeling
  • Anledning til å endre fartøyets faktiske lengde tilbake til hjemmelslengde
  • Overgangsordning på fem år for samfiske med seg selv
  • Innføring av faste kvotefaktorer og avvikling av stigene
  • Innføring av en begrenset avgift på førstehåndsomsetning
  • Tette skott mellom lengdegruppene og overgang til faktisk lengde
  • Strategi for likestilling: Høyre har ønsket mer likestilling i næringen. Derfor har vi foreslått og fått flertall for en egen likestillingsstrategi.

I tillegg har det vært viktig å legge til rette for enkle veier inn i næringen. Derfor har vi fått til en ny rekrutteringsordning, som gjør at vi får en lavere inngangsbillett til yrket for ungdom.