Ny leder av Høyres kvinneforum: – Det var i politiet at likestillingsengasjementet mitt ble vekket

Guro Angell Gimse er ny leder av Høyres kvinneforum
NY LEDER: Guro Angell Gimse er valgt som ny leder av Høyres kvinneforum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Stortingsrepresentant, gårdseier og tidligere politi, Guro Angell Gimse, ble valgt som ny leder av Høyres kvinneforum under Høyres landsmøte 2020. 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Kvinneforum er viktig for Høyre. Gruppen bidrar til å rekruttere kvinner til partiet, og former politikk som gjør seg gjeldende i det offentlige rom, sier Guro Angell Gimse, som tar over ledervervet etter Tina Bru. 

Guro Angell Gimse er 49 år og kommer fra Melhus i Trøndelag. Hun er fast møtende vara på Stortinget for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, og var fra januar 2019 og ett år frem i tid, utnevnt til statssekretær for arbeids- og sosialdepartementet. 

Flere kvinnelige ledere og debattanter 

Gimse sier hun gleder seg over sitt nye verv som leder av kvinneforum, hvor hun blant annet vil jobbe for å få flere kvinnelige ledere i arbeidsliv og næringsliv.

– Vi har kommet langt i likestillingen i dag, men det er likevel en del jobb som gjenstår. Blant annet er det for få kvinner som deltar i debatter og er kilder i nyhetsmediene. Vi har også en kjempejobb å gjøre for å få flere kvinnelige ledere. I de 200 største selskapene i Norge, er det bare rundt 20 som har kvinnelige toppledere. Det er for dårlig. Her må næringslivet på banen, sier Gimse. 

Skal sette kvinnehelse på dagsorden

Et annet tema Gimse er lidenskapelig opptatt av, er kvinnehelse. 

– Kvinnehelse og kvinnesykdommer blir forsket for lite på, og det er for lite informasjon om det. Heldigvis har regjeringen allerede gjort mye, og helse- og omsorgsminister Bent Høie har kommet med seks løfter for kvinnehelse. I løpet av det neste året kommer det også en NOU om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. Kvinneforum skal være med å sette dette på dagsorden, sier Gimse. 

– Nå kommer det også en pårørendestrategi. Den blir viktig fordi kvinner ofte får tunge omsorgsbyrder og i større grad må ta vare på syke og eldre familiemedlemmer, legger hun til. 

Vil hjelpe kvinner i innvandrermiljøer

Gimse er tidligere politi og brenner også naturligvis for justissaker. Som prosjektleder i Konfliktrådet i Trøndelag, har hun gjennomført to nasjonale prosjekter på oppdrag for Justisdepartementet. Et om vold i nære relasjoner, og et om sosial kontroll og æresrelatert vold.

– Jeg har mye bakgrunn fra dialogprosesser. Dette vil jeg ta med meg inn i kvinneforum. Jeg ønsker være aktiv i innvandrermiljøene og snakke med kvinnene der. Mange kvinner opplever å få sin frihet sterkt begrenset og er utsatt for sosial kontroll og/eller vold. Det må vi fortsette å snakke om, og det er utrolig viktig å støtte opp om de modige kvinnene som tør å stå frem og fortelle sine historier. 

Guro Angell Gimse med politiet
TIDLIGERE POLITI:
Guro Angell Gimse har selv jobbet i politiet i 17 år. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Ble engasjert i likestilling i politiet 

Guro Angell Gimse gikk ut av politiskolen i 1993 og jobbet i politiet i ulike roller i totalt 17 år etter fullført utdanning. Det var tiden i politiet som vekket hennes engasjement for likestilling. 

– Før jeg begynte på utdanningen trodde jeg at kvinner og menn stort sett hadde like muligheter, men det gikk ikke lang tid før jeg følte på kroppen at det ikke var helt sånn. Jeg fikk for store klær, en skuddsikker vest som var altfor stor og en revolver som ikke passet til hånden min, forteller Gimse, som mener at kvinner ikke hadde like gode forutsetninger for å mestre politiyrket. 

Dette var blant årsakene som trigget Gimse til å engasjere seg. Hun ble fagforeningsaktiv i Politiets fellesforbund og var medlem i deres nasjonale likestillingsutvalg.

– Det var egentlig der mitt politiske virke startet. Fagforeningspolitikken har lært meg mye om «den norske modellen» som er så unik, og om hvor viktig det er med involvering, drøftinger og forhandlinger for å finne gode løsninger, sier Gimse.

– Det å nå få lov til å være med på selve lovgivningsprosessen, er gull. Jeg er fantastisk glad for at jeg fikk denne muligheten, legger den engasjerte kvinnen fra Trøndelag til. 

Ble politisk aktiv som 40-åring

Som prosjektleder i Konfliktrådet og som familievoldskoordinator i Trøndelag, har Guro Angell Gimse sendt flere innspill til regjeringen. Men utover hennes sterke engasjementet i politiet, var hun ikke politisk engasjert i noe parti selv. 

– Jeg gikk ganske mange år uten å være nevneverdig politisk engasjert. Som politi og familievoldskoordinator var jeg ofte synlig i media, og ble etterhvert overtalt til å begynne i politikken, forteller Gimse, som på det tidspunktet var 40 år gammel. 

Det som tiltalte Gimse med Høyre som parti, var valgfriheten, fokuset på individet og lokalt selvstyre. 

– Det liberale og det konservative i kombinasjon passet meg og mine verdier godt, forteller hun. 

Driver gård fra stortingspulten 

Guro Angell Gimse har tre voksne barn og en voksen bonusdatter. Sammen med samboeren Jørn, bor hun i en tradisjonell «trønderlån» i Melhus, hvor de har låve og kårbolig i bakhagen. Selv beskriver hun det som et lite paradis på jord. 

– Som gårdseier har man en tanke om at man skal overlate en gård i bedre stand enn da man overtok den. Vi har den til låns til neste generasjon. Litt sånn er det med samfunnet også. Vi skal forandre for å bevare.

Gårdsbruket, hvor det dyrkes korn, har Gimse drevet i 22 år. Nå som hun er representant på Stortinget og tilbringer mye tid i Oslo, må hun leie inn entreprenører til å ta seg av det fysiske og daglige arbeidet på gården.

– Men jeg administrerer det hele selv. Jeg pleier å si at jeg driver gården fra pulten min på Stortinget, sier Gimse og ler.

Guro Angell Gimse gaarden
KORNÅKER: Guro Angell Gimse bor på og driver et gårdsbruk. Der dyrkes det korn. Foto: Privat