Høyre nedsetter internasjonalt utvalg

Bård Ludvig Thorheim innfelt. Bilde av globus.
Høyre nedsetter nå et internasjonalt utvalg som skal bidra til politikkutvikling, offentlig debatt og videreutvikling av kontakter for partiet internasjonalt. Foto: Høyre/GettyImages
Det internasjonale fundamentet som vår velstand, fred og frihet bygger på, er i endring. Vi må forstå det internasjonale bildet for å ta de rette beslutningene for oss her hjemme og for å gi et relevant bidrag til verdenssamfunnet.

Det er derfor behov for større bevissthet og debatt omkring utenrikspolitiske spørsmål. Høyre nedsetter nå et internasjonalt utvalg som skal bidra til politikkutvikling, offentlig debatt og videreutvikling av kontakter for partiet internasjonalt. Utvalget vil ha fokus på utenriks, forsvar, nordområdene og bistand.
 
Utvalget vil ledes av Bård Ludvig Thorheim, som blant annet har bakgrunn fra UD, Forsvaret og NUPI. Han er for tiden tilknyttet Nordområdesenteret og Civita.
 
 – Regjeringen har styrt trygt og oppnådd resultater i en svært urolig tid internasjonalt, med pandemi, migrasjon, økt geopolitisk rivalisering og vanskeligere kår for demokrati og internasjonalt samarbeid. De siste års erfaringer understreker behovet for å forstå verden rundt oss i vår politikkutforming, sier han.
 
Konkrete spørsmål som vil bli drøftet i utvalget omfatter sikkerhetspolitikk, hybride trusler, frihandel i en mer proteksjonistisk verden, nordområdepolitikk i en ny geopolitisk situasjon, og spørsmål om hvilken typen norske bidrag som kan utgjøre en forskjell for utvikling, fred og demokrati i verden.
 
 – Når vi ser fremover, vil utfordringene som møter oss internasjonalt trolig bare bli større. I Høyre skal vi ha en kontinuerlig idemyldring om hvordan vi møter nye internasjonale utviklingstrekk. Det skal dette utvalget bidra sterkt til. Utvalget har de beste forutsetningene med en bred og tung sammensetning av både politisk og faglig kompetanse, sier han.

Utvalgets medlemmer:

 • Bård Ludvig Thorheim (leder)
 • Michael Tetzschner, Oslo
 • Ingjerd Schou, Østfold
 • Peter Christian Frølich, Vestland
 • Vetle Wang Soleim, Møre og Romsdal
 • Aleksander Stokkebø, Rogaland
 • Laila Bokhari, Innlandet
 • Geir Flikke, Viken
 • Aase Marthe Horrigmo, Agder
 • Grete Ellingsen, Nordland
 • Amalie Gunnufsen, Unge Høyre
 • Lars Myraune, Senior Høyre
 • Eirik Løkke, Oslo
 • Alexander Z. Ibsen (sekretær)