Høyre styrkes med ny organisasjonssjef og assisterende generalsekretær

Profilbilde av Høyres nye organisasjonssjef, Sigrun Strømsøyen Gudevang.
– Målet er å knytte organisasjonsleddene tettere sammen og bygge et sterkere teamHøyre, sier Høyres nye organisasjonssjef og assisterende generalsekretær. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Sigrun Strømsøyen Gudevang (41) er ansatt som organisasjonssjef og assisterende generalsekretær i Høyres hovedorganisasjon.

– Det er med dyp respekt og ydmykhet jeg har takket ja til denne stillingen, og jeg gleder meg veldig til å jobbe hardt for at vi som organisasjon blir enda sterkere, sier Sigrun selv.

Hun kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe for transport- og kommunikasjonsfraksjon. Hun har en allsidig bakgrunn både fra arbeids- og organisasjonslivet. Før hun kom til Høyre jobbet hun som avdelingsleder og prosjektleder i Bane NOR/Jernbaneverket. Hun sitter i kommunestyret i Ås.

– Sigrun har bred erfaring med organisasjonsutvikling. Hun har ledererfaring, politisk forståelse og brenner for at Høyre skal bli en enda større og mer slagkraftig organisasjon. Jeg gleder meg til å få henne på plass i Høyres hovedorganisasjon, sier Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug. 

Skal forsterke Høyres organisasjon

Stillingen opprettes for å samle og forsterke arbeidet med organisasjonsutvikling og opplæring i Høyre. Samtidig gjenopprettes det en egen organisasjonsavdeling i Høyres hovedorganisasjon, som skal ha ansvar for organisasjonsutvikling, medlemstilbud, verving og opplæring. 

– Høyre er en fantastisk organisasjon med flotte og dyktige mennesker både nasjonalt, regionalt og lokalt. Målet er å knytte organisasjonsleddene tettere sammen og bygge et sterkere teamHøyre, sier Sigrun.

Tror på muligheter for alle

Sigrun er oppvokst på østkanten i Oslo og mener at Høyre bidrar til mindre forskjeller og bedre muligheter for alle – uavhengig av hvilken bakgrunn de har.

- Jeg er oppvokst i en sterkt engasjert venstreradikal familie som er opptatt av resultatlikhet, altså at ingen skal få mer enn andre. Jeg mener veldig sterkt at hvis vi virkelig ønsker sosial mobilitet i samfunnet vårt, må vi bidra til å sørge for at flere velger å se mulighetene, fortsetter Sigrun. 

- Høyres organisatoriske kultur er preget av raushet, saklighet, lojalitet og inkludering. Vi har en unik politikk som kombinerer enkeltsaker i en helhet. Vi som utgjør den nye organisasjonsavdelingen skal forsterke disse egenskapene og bidra til at Høyre blir en enda mer slagkraftig organisasjon, avslutter den kommende organisasjonssjefen.