Høyres Nikolai Astrup blir Norges første bærekraftsminister

Gratulerer til Nikolai Astrup som Norges første bærekraftsminister! Foto: FORUT
Astrup får ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene. 
– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende oppgaven! Bærekraftsmålene var en sentral del av jobben som utviklingsminister, og nå ser jeg frem til å jobbe med hvordan målene skal innfris i Norge, sier digitaliserings- og bærekraftsminister Nikolai Astrup.

Høsten 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De sier blant annet at verden skal bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene, sikre rene og sunne hav, og sørge for god utdanning for alle barn innen 2030. 

– Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge. Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030 – både her hjemme og i resten av verden, forteller Astrup. 

17 ulike mål og 169 delmål

Bærekraftsagendaen er omfattende og består av 17 ulike mål og 169 delmål. Norges nye bærekraftsminister vil sette i gang et arbeid for å kartlegge hvordan Norge ligger an med oppnåelsen av målene så langt. 

– Jeg tror at Norge har en vei å gå på flere områder. For eksempel når vi ikke bærekraftsmål 3 om god helse før vi reduserer antall selvmord. Og vi når ikke bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle før vi sikrer at alle fullfører skolegangen. En viktig del av mitt nye ansvarsområde blir å kartlegge hvor vi står i dag, og stake ut kursen fremover, sier Astrup. 

Les mer om bærekraftsmålene på regjeringens hjemmesider.