Ny forvaltningsplan for havområdene

Grafikk av flytende ismasse. Stefan Heggelund og Tina Bru innfelt.
Høyre har vært opptatt av å finne løsninger og kompromisser som gjør at verdifulle og sårbare naturområder, petroleumsvirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen.
- Dette forslaget sikrer både forsvarlig forvaltning og legger til rette for verdiskaping. Norsk petroleumsnæring kan leve godt med planen, samtidig som vi har tatt de miljøfaglige rådene på alvor, sier Stefan Heggelud (H). 
I dag la regjeringen frem sin plan for iskanten. I praksis handler det om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass. 

Forslaget om å trekke iskanten sørover er en del av en stortingsmelding om forvaltningsplaner for havområdene. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk, samtidig som vi opprettholder miljøverdiene i havområdene. 

- All menneskelig aktivitet innebærer naturinngrep i noen grad. Vi kan være stolte av den gode forvaltningen vi har av havområdene våre, en forsvarlig forvaltning vi skal fortsette med. Her legger vi rette for verdiskaping samtidig som vi opprettholder naturmangfoldet, sier Heggelund. 

Helt konkret ønsker regjeringen å flytte grensen for oljevirksomhet i Barentshavet sørover der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned. 

Hensynet til miljøet 

Klimaendringer påvirker økosystemene i Barentshavet. Vi har sett en langtidstrend med økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer. Dette medfører at artene som bor der blir stadig mer sårbare.

Når den nye grensen trekkes et godt stykke lengre sør enn tidligere, blir miljøet godt ivaretatt. 

Legger til rette for verdiskapning 

Oljenæringen er Norges største og viktigste næring. Den sysselsetter over 200.000 nordmenn, i hele landet. 

For Høyre har det vært viktig å komme fram til et godt kompromiss som legger til grunn oppdatert miljøfaglig kunnskap, samtidig som vi legger til rette for næringsvirksomhet og verdiskapning. 

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener regjeringen har klart å finne en god balanse mellom miljø og næringsvirksomhet: 

- Som olje- og energiminister har jeg vært opptatt av å finne løsninger som gjør at miljøverdier, oljevirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen. Det har tidligere forvaltningsplaner vist at er mulig. Og det gjør vi også med denne planen, sier hun. Og legger til: 

- Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte. Jeg har alltid vært opptatt av helheten – og helheten i denne planen er god