Koronakrisen: Kompensasjonsordning for virksomheter

Finansminister Jan Tore Sanner holer pressekonferanse om korona-situasjonen.
-Dette tiltaket er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Fredag 27. mars varslet regjeringen en kompensasjonsordning for virksomheter som opplever stort fall i omsetningen som følge av koronavirusutbruddet.

Ordningen inngår i fase to av de økonomiske krisetiltakene, og sikter seg mot bedriftene som trenger cash, ikke kreditt. 

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Ordningen går ut på at bedrifter som opplever stort omsetningsfall knyttet til virusutbruddet, vil få dekket en andel av slike uunngåelige faste kostnader.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Prosentvis reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent.
  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Prosentvis reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

Søknadsprosessen og behandlingen skal i så stor grad som mulig automatiseres i en digital tjeneste. Den jobbes det fortsatt med, men planen er å ha den på plass rundt 17. april. Skatteetaten skal forvalte ordningen og er i førersetet for utviklingen av løsningen, i samarbeid med Finans Norge. 

Det vil ligge flere kryssjekker i den automatiske behandlingsrutinen, med sikte på å avdekke blant annet juks og svindel. Det vil også bli utført kontroller i ettertid og søkeren må kunne dokumentere tallene med bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor. Ordningen dekker kun en andel av bedriftenes faste kostnader, og legger ikke opp til store utbetaling av utbytter eller bonuser. 

Les mer om regjeringens håndtering av koronakrisen her