Nå kan du få dobbelt statsborgerskap

Tegning av fem mennesker  av ulike nasjonaliteter som vifter med flagg
Regjeringen tillater nå dobbelt statsborgerskap.
Fra 1. januar kan nordmenn i utlandet og utenlandske borgere i Norge få norsk statsborgerskap i tillegg til et annet. 

- Jeg er veldig glad for at regjeringen fikk flertall for muligheten til dobbelt statsborgerskap. Det vil innebære at norsk lov også følger samfunnsutviklingen, der mange har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det kan være nordmenn som reiser ut, som gifter seg, jobber i et annet land og ønsker å beholde sitt norske statsborgerskap. Eller det kan være utenlandske borgere, som bosetter seg i Norge og ønsker å ha norsk statsborgerskap i tillegg til sitt opprinnelige.

 Dette er en viktig lovendring for mange

Vi bor i en stadig mer globalisert verden der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land. Når vi nå innfører dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i verden. Mange har lenge opplevd utfordringer knyttet til den gamle statsborgerskapslovgivningen. Dette problemet er nå ute av verden. 

Da vi hadde loven ute til høring, viste UDI at det var over 50 tusen personer i Norge som fyller krav om botid for å få norsk statsborgerskap, men likevel har ikke søkt om dette, bl.a. fordi de har krav om å måtte løse seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap. I tillegg vil det også være en del nordiske borgere som bor i Norge, som ønsker å ha kanskje både norsk og dansk statsborgerskap, eller norsk og svensk. 

- Det er vanskelig å si hvor mange det vil være men det blir en økning i antallet som vil søke om dobbelt statsborgerskap. I tillegg får vi på plass en lovendring som gjør at nordmenn som har fått statsboerskap i et annet land, ganske enkelt også kan få tilbake sitt norske statsborgerskap. Det vil bety mye for mange, fortsetter Sanner. 

Endringen sikrer likebehandling og rettferdighet

Det er allerede mange statsborgere som får beholde sitt opprinnelige statsborgerskap når de blir norske. Det er bl.a. innbyggere fra Irak, Somalia og Russland. Men en nordmann som reiser ut og som bor og jobber i et annet land, får ikke beholde sitt norske hvis han skal ha et nytt statsborgerskap. 

- Med endringen vi nå får på plass, sikrer vi likebehandling og rettferdighet og vi sørger får at norsk lov følger også utviklingen i andre europeiske land, sier Sanner.