Norge valgt inn i Sikkerhetsrådet: – Vi vil ta ansvar internasjonalt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide foran norsk flagg.
SIKKERHETSRÅDET: Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd. organet som har avgjørende betydning og makt over internasjonal fred og sikkerhet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– Vi ville inn i FNs sikkerhetsråd fordi vi mener Norge har en rolle å spille i verden, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

FNs generalforsamling har valgt Norge inn i FNs sikkerhetsråd – det mektigste organet i FN. Alle land er forpliktet til å følge vedtakene i Sikkerhetsrådet, fordi Sikkerhetsrådets fremste oppgave er å bevare internasjonal stabilitet, fred og sikkerhet. 

Vi konkurrerte med Irland og Canada om to plasser i Sikkerhetsrådet. Norge ble valgt inn med 130 stemmer, mens Irland ble valgt inn med 128 stemmer. 

– Små land som Norge må ta det ansvaret det er å sitte i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom, sier utenriksministeren. 


Som et lite land med en åpen økonomi er vi avhengige av et velfungerende internasjonalt samarbeid og gode relasjoner med FNs medlemsland, mener hun. 

– Vi skal ivareta Norges interesser i en urolig verden, sier ministeren. 

Rett må gå foran makt 

Den internasjonale situasjonen er mer turbulent enn på mange år. Vi ser at noen land bruker muskler framfor diplomati. 

Den fremste oppgaven for utenrikspolitikken er å fremme norske interesser og verdier, og samtidig muliggjøre en nasjonal politikk som fremmer velstand og trygghet. Høyre mener dette sikres best med Norge som medlem i FNs sikkerhetsråd. 

Som medlem i Sikkerhetsrådet kan Norge bidra til avspenning og konfliktløsning, der internasjonal rett går foran makt og muskler. 

– Internasjonal rett skal gå foran makt og muskler. Det er et viktig prinsipp på den internasjonale arenaen, som vi må bidra til å bevare, sier Eriksen Søreide. Og legger til: 

– Vi skal som rådsmedlem være tydelige og gjenkjennelige, og våre posisjoner vil bygge på lange linjer i utenrikspolitikken. Vi vil være en tydelig forkjemper for folkeretten og menneskerettighetene. 

Dette er Norges viktigste prioriteringer: 

Høyre i regjering vil prioritere arbeid på områder der Norge har særlige fortrinn i Sikkerhetsrådet. 

  • Bruke fredsdiplomati. Norge har i løpet av mange år opparbeidet unik erfaring og brede nettverk gjennom fredsdiplomati. Vi vil bruke innsikten fra dette fredsengasjementet til å styrke rådets arbeid for konfliktløsning og konfliktforebygging.
  • Inkludere kvinner. Vi har i lang tid arbeidet systematisk for å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser der Norge er engasjert.  Som rådsmedlem kan vi bruke kompetansen på kvinner, fred og sikkerhet i alle saker på rådets dagsorden. Vi kan bidra til å sikre at kvinners rettigheter og deltakelse ivaretas i FNs freds- og sikkerhetsinnsats.
  • Beskytte sivile. Norge vil arbeide for beskyttelse av sivile, inkludert barn, med utgangspunkt i humanitærretten og menneskerettighetene. Som en stor humanitær aktør har vi kunnskap og erfaring vi tar med inn i Sikkerhetsrådet, også gjennom samarbeid med det sivile samfunn. Norge vil spesielt prioritere forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt.
  • Klima og sikkerhet. Klima og konflikt henger sammen. Norge vil arbeide for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet og at rådet løpende vurderer hvordan klimaendringer påvirker saker som står på Sikkerhetsrådets dagsorden

– Valgresultatet viser at Norge har stor tillit internasjonalt. Det er et godt utgangspunkt når vi nå skal gjøre en krevende, men viktig jobb i Sikkerhetsrådet, avslutter utenriksministeren. 

Se pressekonferanse med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreides her