Ny ledertrio i Høyre: Tina Bru valgt inn i toppledelsen

Tina Bru med blomster på Høyres landsmøte.
Tina Bru etter å ha blitt valgt som ny 2. nestleder under Høyres landsmøte 2020. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre.
Olje- og energiminister Tina Bru er valgt som ny 2. nestleder i Høyre. Hun overtar etter helseminister Bent Høie, som gir seg etter ti år som nestleder i Høyre. 

Statsminister Erna Solberg er gjenvalgt som partileder i Høyre, mens finansminister Jan Tore Sanner er gjenvalgt som 1. nestleder. Nå skal også Tina Bru inn i Høyre-ledelsen. 

Tina Bru er 34 år gammel, og har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2013. Bru har vært medlem og nestleder av Energi- og miljøkomiteen, i tillegg har hun vært leder for Høyres Kvinneforum. I januar 2020 ble hun utnevnt til olje- og energiminister.

Bli bedre kjent med Høyres nye nestleder her.

Guro Angell Gimse valgt til ny leder av Høyres kvinneforum 

Guro Angell Gimse er 48 år og kommer fra Trøndelag. Hun er fast møtende vara på Stortinget og sitter i Næringskomiteen. 

Guro er utdannet politi og har hatt ulike roller i politiet i til sammen 17 år. Hun har også vært statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og nestleder i Høyres kvinneforum. 

Helge Orten inn i partiets arbeidsutvalg

Torbjørn Røe Isaksen har tidligere varslet at han stiller sin plass i arbeidsutvalget til disposisjon. Helge Orten fra Møre og Romsdal (53) overtar som nytt medlem. Han er i dag leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og er valgt inn på Stortinget fra distriktsfylket Møre og Romsdal. 

Nytt sentralstyre 

Sentralstyret i Høyre har fire landsmøtevalgte medlemmer. Hanne Alstrup Velure og Erling Kagge er gjenvalgt, mens Stormberg-gründer Steinar Olsen og Bård Ludvig Thorheim er valgt som nye medlemmer. Mudassar Kapur, som tidligere i år ble ny leder av finanskomiteen for Høyre, har ikke ønsket gjenvalg for å kunne vie 100 prosent av sin tid og energi til dette viktige arbeidet. Heller ikke Janne Fardal Kristoffersen, nylig avgått ordfører i Lindesnes, har ønsket gjenvalg.

Både arbeidsutvalget og sentralstyret er valgt for to år.