-Økte fergepriser er fylkenes ansvar

Portrettfoto av Jonny Finstad. Foto: Høyre
Jonny Finstad mener det er viktig å huske at økte fergepriser er fylkenes ansvar.
Det er stor misnøye, spesielt i Nordland og Møre og Romsdal, med økte priser på fylkesveifergene fra nyttår. 

-Vi har merket oss at flere fylkeskommuner har valgt å sette opp takstene fra nyttår. I Nordland og Møre og Romsdal er økningen stor. Jeg forstår at dette er krevende for veldig mange, sier Høyres stortingsrepresentant og medlem av transportkomitéen, Jonny Finstad.  

Finstad legger til at denne regjeringen jobber for en enklere reisehverdag for folk i hele landet. Ferjer er avgjørende for at mange skal komme seg til og fra jobb, skole og fritidsordninger. 

Fylkenes ansvar 

Fylkeskommunene har ansvaret for ferjene på fylkesveiene og dermed for prisene på fylkesveisambandene. 

-Det er viktig å huske at det er staten som har ansvaret for fergene på riksveiene, der holder vi prisene nede. Fylkene har derimot ansvaret for fergene for fylkesveiene, og må selv ta ansvar for de økte prisene, sier Finstad. 


Fergefylkene har vikarierende forklaringer på hvorfor de har økt fergetakstene. En av dem er at staten har pålagt fylkene å innføre lav- og nullutslippsferjer på fylkesfergesambandene, men ikke kompensert fylkene for det. Det stemmer ikke. 

Flere støtteordninger 

Regjeringen har en krystallklar ambisjon om flere grønne og miljøvennlige ferger. Derfor har vi stimulert til grønn vekst i hele landet gjennom flere ulike støtteordninger. 

-Gjennom Enova, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har staten de siste årene utbetalt mer enn 1.6 milliarder kroner til drift, nødvendig infrastruktur og utvikling av grønn fergeteknilogi, sier Finstad. Og legger til: 

- Møre og Romsdal er faktisk et av fylkene som har fått mest penger fra Enova til dette: Over 230 millioner kroner de siste fire årene. 

Staten overfører nok penger til fylkene 

Opposisjonen bommer når de sier at staten ikke overfører nok penger til fylkene, og at det skal være årsaken til de økte prisene.

- Saken er at norske fylker har hatt gode økonomiske resultater de siste årene. Faktisk har de hatt et driftsoverskudd på over tre milliarder kroner, forklarer Finstad. 

- Flere fylker opplever svakere befolkningsutvikling. Regjeringen har imidlertid ikke redusert fylkeskommunenes inntekter av den grunn, men latt fylkeskommunene beholde disse pengene. Fylkeskommuner med fergesamband er også kompensert for høyere kostnader enn andre fylker. 

-Hvordan fylkene velger å fordele midlene, er opp til dem selv. Jeg tar likevel for gitt at fylkene ikke tar på seg større økonomiske utgifter enn de har råd til. Til syvende og sist må vi respektere at den rødgrønne ledelsen i Møre og Romsdal og Nordland foretar sine egne prioriteringer, avslutter Finstad.