8 av 10 fikk læreplass i fjor – ny rekord for femte året på rad

Turid Kristensen. Foto.
-Flere ungdommer får mulighet til å fullføre fagbrev og svennebrev, forteller Høyres Turid Kristensen.
Ved utgangen av 2019 hadde 78 prosent av søkerne som gikk yrkesfag fått seg læreplass. Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland var de fylkene som var best til å tilby lærekontrakter. 

- Er det en ting vi vet så er det at vi trenger mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer og i fremtiden. Da er det veldig gledelig at det er ny rekord i antall læreplasser for femte året på rad og at en høy andel elever får tilbud om læreplass rundt omkring i landet, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen (H), som sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

- Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet, legger hun til. 

Av 28 600 søkere som ønsket seg en læreplass begynte om lag 22 300 i lære på en arbeidsplass i 2019. Det tilsvarer 78 prosent. Videre fikk tre prosent av elevene opplæringskontrakt med en bedrift. Dette er kontrakter med mål om kompetanse på et lavere nivå enn fag- og svennebrev. I tillegg startet fire prosent fagopplæring i skolen. Nesten 15 prosent av søkerne stod uten tilbud.

- 8 av 10 er gode tall. Det betyr at flere ungdommer får mulighet til å fullføre fagbrev og svennebrev. Likevel er vi ikke i mål. Det er fortsatt flere tusen ungdommer som ikke får lærekontrakt fordi det er mangel på læreplasser. Det er for mange, og det må vi gjøre noe med, sier Kristensen. 

- Høyre gjennomfører et yrkesfagløft. Vi vil fortsette å styrke yrkesfagene, heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser i årene som kommer, legger Kristensen til. 

Topp tre fylker

Fra i år er 19 fylkeskommuner blitt til 11. I 2019 var Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland de fylkene som gav flest søkere tilbud om lærekontrakter. Over 80 prosent av søkerne i disse fylkene hadde ved årets slutt fått en læreplass. Siden det er første gang Utdanningsdirektoratet publiserer nye tall etter regionreformen, så medfører det nye statistiske tidsserier for fylkene. Det gjør at tallene fra 2019 ikke kan sammenlignes med tidligere årganger og gamle fylker.  

- Mange fylker gjør en god jobb med å skaffe læreplasser. Men fortsatt står mange ungdommer utenfor og det blir stadig flere søkere. Regjeringen og vi på Stortinget må gjøre vårt, men her har også fylkene og næringslivet en viktig jobb å gjøre. Vi ser at det er store forskjeller mellom fylkene, og jeg vil derfor oppfordre enda flere fylkeskommuner til å inngå forpliktene avtaler med bedriftene i sin region om en læreplassgaranti, sier Kristensen.

- Det er helt avgjørende at bedrifter stiller seg til disposisjon og sikrer elevene en god læretid, og samarbeider om at både elevene får de læreplassene de trenger og bedriftene får de fagarbeiderne de har behov for, legger hun til. 

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider. 

Kommer med ny stortingsmelding

Regjeringen varslet i fjor at de vil se nærmere på både struktur og innhold i videregående opplæring. Den skal blant annet se på tidligere spesialisering innenfor yrkesfag og studiespesialiserende, ubalansen mellom rekruttering til yrkesfagene og etterspørsel i arbeidslivet. Et av målene med stortingsmeldingen er at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, samt at flere elever blir bedre forberedt til fremtidens arbeidsliv.