6,15 milliarder mer til kommunesektoren: -Vi stiller opp!

Nikolai Astrup i dress taler på Høyres landsmøte.
-Norske kommuner settes på prøve, men vi stiller opp, sier Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
-Vi vil gjøre det vi kan for at kommunene skal kunne løse sine oppgaver også når denne krisen er over, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). 

Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter og mindre inntekter. Det kan påvirke kommunenes evne til å levere gode og viktige tjenester til innbyggerne sine. 

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene. 

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin, sier Astrup. 

-For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, legger han til. 

Som følge av koronaviruset har mange fylkeskommuner mistet store deler billettinntektene sine. Av tilskuddet til fylkeskommunene vil derfor 1 milliard kroner gå til kollektivtransport og blir fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet. 

I tillegg vil 250 millioner kroner gå til kompetanseutvikling. Disse midlene vil bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger. 

Foreldre slapp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet var stengt. Dette medførte tap av inntekt og regjeringen har derfor bestemt å øke rammetilskuddet til kommunene med 1 milliard kroner i kompensasjonen. 

Kommunene får også 3,75 milliarder kroner som innbyggertilskudd. For å regne ut fordelingen mellom kommunene er det brukt en nøkkel som i hovedsak er fordelt på antall innbyggere. 

Resten av midlene, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Skjønnstilskuddet skal brukes til å kompensere kommunene for spesielle lokale forhold. 

-Regjeringen er klar over den vanskelige situasjonen kommunene står overfor, og vi jobber derfor hardt for å finne gode løsninger. Det gjelder å sette inn riktige tiltak til rett tid, sier Astrup. 

Midlene fordeles slik: 

 • 1,146 milliarder kroner til Viken
 • 755 millioner kroner til Oslo
 • 593 millioner kroner til Vestland 
 • 428 millioner kroner til Trøndelag 
 • 405 millioner kroner til Rogaland 
 • 346 millioner kroner til Vestfold og Telemark 
 • 318 millioner kroner til Innlandet 
 • 273 millioner kroner Møre og Romsdal 
 • 265 millioner kroner til Agder 
 • 243 millioner kroner til Nordland 
 • 228 millioner kroner til Troms og Finnmark 

Les mer på regjeringens hjemmesider 

Andre viktige tiltak for kommunesektoren som følge av koronaviruset: 

Se flere tiltak her