Overordnede tiltak mot spredning av koronaviruset

Erna Solberg i blått. Foto.
Alle tiltakene skal være målrettede, kunne ha rask effekt, og være avgrenset i tid. Heldigvis er norsk økonomi solid og godt rustet til håndtere dette. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner redegjorde i dag for de overordnede samfunnsmessige tiltakene mot spredning av koronaviruset

–Vi står i en alvorlig situasjon, først og fremst fordi koronautbruddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitte. Men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp. Derfor kommer regjeringen med strakstiltak for å bøte på dette, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren forteller at regjeringen jobber med tiltak etter tre ulike faser:

  1. Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.
  2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.
  3. Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Finansministeren med tiltak for helsevesenet, skatt for bedrifter og permitteringer av ansatte

– Alle disse tiltakene skal være målrettede, kunne ha rask effekt, og være avgrenset i tid. Heldigvis er norsk økonomi solid og godt rustet til håndtere dette, sier finansminister Jan Tore Sanner.

–Mange deler av norsk økonomi sliter. Mange norske bedrifter nedjusterer målene for vekst. Både reiseliv og norsk industri sliter. Dette skaper uro i finansmarkedene, oljeprisen faller og kronen svekker seg, fortsetter Sanner. 

Finansministeren gikk gjennom helt nye tiltak som skal gjøre det lettere for norske bedrifter å klare seg gjennom tider med økonomisk nedgang. Disse vil bli lagt frem på fredag: 

  • Regjeringen vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Det må blant annet sikres at de kan kjøpe inn mer legemidler, og at de har penger til gjennomføre alle korona-analysene som nå er helt nødvendige.
  • Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.
  • Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiselivet. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.
  • Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.