Regjeringen fargelegger kysten

Profilbilde av Tom-Christer Nilsen og Geir-Inge Sivertsen foran kraftig hav.
Regjeringen fargelegger kysten for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
- Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen. 
Nå skur regjeringen på trafikklyset i havbruksnæringen, og beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

Nærings- og fiskeridepartementet har nemlig bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. 

-Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier Sivertsen.

Hva er trafikklyssystemet?

Trafikklyssystemet deler kysten inn i 13 produksjonsområder. Disse blir fargelagt grønt, rødt eller gult. 

Fargen settes ut i fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om den øvre produksjonsgrensen (produksjonskapasiteten) i det enkelte området kan økes, forbli uendret eller reduseres. 

Produksjonskapasitet sier noe om hvor mange tonn fisk oppdretterne kan ha stående i sjøen til enhver tid. Og inndelingen av produksjonsområdene er basert på lusas bevegelser langs kysten.

-Målet er forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen over tid, forteller stortingsrepresentant og Høyres fiskeripolitiske talsperson, Tom-Christer Nilsen. Og legger til: 

-Jeg er glad for at vi nå med dette har etablert et forutsigbart system, som trygger den miljømessige bærekraftig vekst i bransjen. Samtidig vil det gi utfordringer for de områdene som er røde. Dette understreker behovet for ytterligere forskning og utvikling for å redusere lusmengden. 

Rødt i to områder 

- Oppdretterne i ni av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. To områder får gult lys: Karmøy til Sotra og Andøya til Senja. To områder får rødt lys: Nordhordland til Stad og Stadt til Hustadvika, forklarer Sivertsen. 

- For første gang får det røde lyset konsekvenser. Dette gjør vi av hensyn til miljøet, legger han til. 

Se kartet over området her (pdf).