Regjeringen lanserer ny nasjonal strategi for kunstig intelligens

Abstrakt illustrasjon om digitalisering. Nikolai Astrup innfelt
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har stor tro på mulighetene kunstig intelligens byr på. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Getty Images
Kunstig intelligens (KI) kommer til å være et viktig hjelpemiddel slik at vi kan jobbe smartere og mer effektivt. Det er viktig når vi skal opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn også i årene som kommer. 
For å sette fart og retning på arbeidet med å utvikle og bruke kunstig intelligens i Norge, har regjeringen lagt frem en ny nasjonal strategi for kunstig intelligens. 

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener kunstig intelligens er svært nyttig og vil bidra til å styrke flere sentrale samfunnsområder.

-Kunstig intelligens vil gi oss mulighet til å skape verdier og arbeidsplasser i privat sektor, bedre tjenester i offentlig sektor, og en enklere hverdag for folk flest. Samtidig reiser bruk av KI en rekke problemstillinger, sier Astrup. 

Gode forutsetninger i Norge 

Astrup forteller at Norge har gode forutsetninger til å utvikle trygg og sikker kunstig intelligens. Han mener Norge både har gode forutsetninger og særskilte fortrinn. 

 -Norge har gode forutsetninger for å lykkes med kunstig intelligens. Vi har en kompetent befolkning, en digitalisert offentlig sektor, og en teknologisk avansert industri som har både evne og vilje til å ta i bruk ny teknologi, forteller Astrup. Og legger til: 


- Norge har særskilte fortrinn innen hav, klima, miljø, energi, transport, helse, offentlig forvaltning og samfunnssikkerhet. Disse skal vi også utnytte når vi utvikler KI-løsninger.

Etisk og pålitelig 

-Kunstig intelligens som utvikles og brukes i Norge skal etisk og pålitelig, og respektere menneskerettighetene og demokratiet. I strategien lanserer regjeringen derfor et sett med etiske prinsipper for kunstig intelligens, fortsetter Astrup. 

-Noen er kanskje litt skeptiske til kunstig intelligens. Men jeg tror teknologien kan være veldig nyttig hvis vi lykkes med å inkludere menneskelige vurderinger og menneskelige erfaringer, avslutter Astrup. 

Les hele strategien for kunstig intelligens her.