Pelsdyr: Regjeringen og FrP enige om kompensasjon

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen. Foto.
Når pelsdyrnæringen avvikles er det viktig og riktig at pelsdyrbøndene kompenseres godt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
-Jeg er veldig glad for at regjeringspartiene og FrP nå har kommet til enighet om erstatningsordning for pelsdyrbøndene, sier Margunn Ebbesen, næringspolitisk talsperson i Høyre. 
Høyre har full forståelse for forbudet mot hold av pelsdyr er en krevende og vanskelig sak for pelsdyrbøndene. Forbudet mot hold av pelsdyr innebærer at produksjon av pels blir forbudt i Norge. 

-Nettopp derfor har det vært viktig for regjeringen å få på plass en kompensasjonsordning for bønder som må avvikle virksomheten, forklarer Ebbesen. 

Tid, penger og forutsigbarhet 

Den økonomiske kompensasjonen har blitt betydelig forbedret fra det opprinnelige forslaget, både av regjeringen og av Stortinget. 

Kompensasjonen består av tid og penger, gjennom en avviklingstid frem til 2025 og samtidig en økonomisk kompensasjon og omstillingsmidler. 

-Det var viktig at vi nå fikk på plass en ordning som gir forutsigbarhet i stedet for å gå i gang helt på nytt med nye utredninger som skulle legges fram for ny stortingsbehandling, slik Ap og Sp ville, sier Ebbesen. 

Dette sier avtalen mellom regjeringen og FrP 

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt enige med Fremskrittspartiet om følgende punkter: 

  • Kompensasjonsordningen endres slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep. Ekspropriasjon betyr å fjerne et stykke privat eiendom fra kontroll av eieren. 
  • Gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, endres til en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.
  • Regjeringen vil utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler.

De øvrige delene av kompensasjonspakka forblir som de er i dag:

  • Kompensasjonsordningen dekker alle kostnader knyttet til å rive og fjerne pelsdyrbyggene, etter en forhåndsgodkjent plan. Bønder som selv ønsker å rive og rydde opp egne bygg, vil kunne motta denne kompensasjonen som inntekt.
  • Bønder som nærmer seg pensjonsalderen og ikke får annen lønns- eller næringsinntekt får kompensert lavere pensjonsutbetaling. Denne kompensasjonen utgjør 200 000 kr per år fra man begynner å ta ut full alderspensjon, og den kan kombineres med annen inntekt inntil 2G.
  • Bønder som vil omstille til annen virksomhet får gode tilskudds- og finansieringsordninger gjennom Innovasjon Norge som opprettes særskilt for pelsdyrbøndene.