Regjeringen vil styrke konkurransen i dagligvarebransjen

- Det handler om folks lommebok og folks daglige brød. Dette er en bransje vi må følge med på hele tiden, sier Eidem Løvaas om dagligvarebransjen. Regjeringen vil gjøre mer for å sikre sunn konkurranse i markedet.
Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal styrke konkurransen i dagligvarebransjen, for å stimulere til bredere utvalg og lavere priser for forbrukerne.

Næringsministeren har lagt frem stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene» for Stortinget. Dagligvaremarkedet har stor betydning for folk flest. Det er derfor viktig at markedet fungerer godt. Svekket konkurranse kan ha store negative virkninger, som blant annet ineffektiv ressursbruk, høye priser for forbrukerne og mindre innovasjon. 

- Vi må sørge for at du og jeg får mangfoldig utvalg til en riktig pris. Vi har gjort mye, men nå må vi gjøre mer for å sikre sunn konkurranse, sier Kårstein Eidem Løvaas (H) i næringskomiteen.  

Den store betydningen verdikjeden for dagligvarer har for økonomien og forbrukerne, gjør at det er viktig å ha stor og kontinuerlig oppmerksomhet om konkurranseforholdene i verdikjeden. Regjeringen vil derfor innføre en permanent satsing på dagligvare i Konkurransetilsynet. Dette representerer en helt ny satsing på dagligvare, og viser hvor viktig regjeringen mener effektiv konkurranse i denne bransjen er. 

- Konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er krevende. Noen få aktører dominerer store deler av markedet, og det er vanskelig for nye aktører å etablere seg. Det handler om folks lommebok og folks daglige brød. Dette er en bransje vi må følge med på hele tiden, fortsetter Eidem Løvaas. 

Satsingen vil innebære at Konkurransetilsynet kan opprettholde den styrkede håndhevingen av konkurranseloven, økt markedsovervåkning, og vurdere flere tiltak som kan bidra til mer konkurranse i verdikjeden for dagligvarer.

I meldingen foreslås det også å kartlegge omfanget av eksklusivitetsavtaler mellom leverandører og dagligvarekjeder og vurdere hvordan dette påvirker konkurranseforholdene og vareutvalget. Det tas sikte på å innføre krav til begrunnelse til Konkurransetilsynet fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpspriser.