Slik vil Høyre sikre flere bein å stå på

Margunn Ebbesen
- Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen, påpeker Høyres næringspolitiske talsperson, Margunn Ebbesen.
Koronapandemien har ført til dramatiske økonomiske tap for store og små bedrifter. Samtidig har de statlige utgiftene økt i takt med utbetaling av kompensasjon for næringslivet. For å sikre oss for framtiden er det viktig at næringslivet blomstrer. 

- Det må skapes flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor, sier Margunn Ebbesen i næringskomiteen. 

Uten private bedrifter som går med overskudd og betaler skatt, kunne ikke staten stilt opp på sammen måte under koronakrisen. Fremover blir det derfor enda viktigere å legge til rette for at det lønner seg å satse, ansette og vokse slik at de nye jobbene kommer i privat sektor. 

- Om bedriftene skal vokse er det viktig at vi ikke skatter dem for mye i tiden fremover, om noe må det bli mer lønnsomt å skape verdier her til lands, og da må skattetrykket reduseres, understreker hun. 

Nå sikrer Regjeringen over 600 millioner kroner til forskning, innovasjon og teknologiutvikling, samt hundre millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi skal skape mer og inkludere flere. Det viktigste nå er at næringslivet får mulighet til å utvikle morgendagens løsninger, samtidig som de sikrer arbeidsplasser.

- Vi må unngå at arbeidsledigheten biter seg fast. Derfor må bedriftene få den tryggheten de trenger for å satse. Det vil bidra til at de ansetter flere og at de får rom til å finne nye, bedre løsninger, legger Ebbesen til. 

Tiltak for å sikre flere bein å stå på:

  • 610 mill. Kroner til tiltak for forskning, innovasjon og teknologiutvikling. 
  • 100 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. 
  • Verdsettelsesrabatten for næringskapital («arbeidende kapital») økes fra 25 til 35 prosent. 
  • Fradragsordningen for investeringer i gründerbedrifter/oppstartsselskaper utvides til å gjelde ansatte (i første omgang i to år) og beløpsgrensene økes fra 500 000 kroner til 1 mill. kroner per skattyter og fra 1,5 mill. kroner til 5 mill. kroner per selskap. 
  • Den maksimale skattefrie fordelen man kan få hvis man kjøper aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet (den bedrift man er ansatt i), økes fra 3 000 kroner til 5 000 kroner.