Spøkelsesfiske er dyremishandling

Odd Emil Ingebrigtsen. Foto.
Fiske er en stor del av vår felles verdiskaping. Den må forvaltes godt. Høyre heier på alle de som står på hver dag for landets viktigste framtidsrettede næring. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
1. juni ble en vedlikeholdsplikt for havbruk innført. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er glad for at havet blir renere og fisken tryggere.

Altfor ofte blir teiner, garn og andre fiskeredskaper etterlatt i havet, som allikevel fortsetter å fange fisk og skalldyr.

–Bare siden mai i år er det funnet over tusen teiner fulle av fisk og skalldyr som har sultet, råtnet eller spist hverandre for å overleve. Dette skader fisken og er rent dyreplageri, sier Ingebrigtsen.  

Fra 1. juni er det påbudt å røkte (vedlikeholde) teiner, garn og liner ukentlig. Det betyr at fiskeredskapene tas opp av havet, vedlikeholdes og tømmes for fangst for å unngå forsøpling og dyremishandling.

–Fiskeutstyret kan brukes så mye fiskerne vil, men vi må stille krav til at det gjøres på en forsvarlig måte, fortsetter Ingebrigtsen. 

Røkteplikten gjør at Fiskeridirektoratet i samarbeid med Kystvakta kan holde havet rent for gammelt fiskeutstyr og betyr bedre forhold for fisken. Fiskere må også nå sørge for at de vedlikeholder fiskeredskaper i havet.

Berømmer fiskere

Ingebrigtsen benytter også anledningen til å heie på fiskerne. 

–De aller fleste fiskere er dyktige fagfolk. Jeg skjønner at de blir forbannet over at noen velger å forsøple havet og skade fisken. Det er tross alt deres levebrød. Det får konsekvenser for maten og økonomien til Norge, men konsekvensene er størst for fiskerne selv, sier Ingebrigtsen.

Flere unge fiskere

I dag er kun 20 prosent av alle fiskere under 30 år. Ingebrigtsen rekker derfor ut en hjelpende hånd til ungdom som vil inn i næringen. 

–Antall søkere til fiske og fangst har økt mye de siste årene, men vi er ikke i mål. Vi endrer derfor kvotesystemet slik at det blir mer lønnsomt for unge fiskere, og vi gjør det lettere å eie eget fartøy, sier Ingebrigtsen.

Fiske er en stor del av vår felles verdiskaping. Den må forvaltes godt. Høyre heier på alle de som står på hver dag for landets viktigste framtidsrettede næring. 

Les også:

Enighet om kvotemeldingen 

Bli bedre kjent med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen