Helseministeren: De ansatte er den viktigste ressursen i helsetjenesten

Statsråd Bent Høie innfelt i bilde av sykepleier
På tirsdag holdt helseministeren sin årlige sykehustale.
Helseminister Bent Høie la vekt på bedre utdanning, bedre bygg og bedre trivsel, da han holdt sin årlige sykehustale for 2020. 
– Medarbeiderne våre er den viktigste ressursen vi har i helsetjenesten, og det er viktig at dere trives på jobb. I årets sykehustale vil jeg svare på tilbakemeldingene dere har gitt der dere ikke er så fornøyde. Dere skal vite at jeg tar tilbakemeldingene fra dere på alvor, innledet Bent Høie sin sykehustale.

I seks år har Bent Høie presentert sine forventninger og krav til sykehusene i en årlig sykehustale. 

Vi trenger bedre bygg og bedre utstyr

Årlige undersøkelser blant de ansatte i sykehusene, viser at 82 % av de ansatte stort sett er fornøyde med arbeidsoppgavene og arbeidsplassen generelt. 
Bare 54 % har svart positivt på spørsmål om de har et godt fysisk arbeidsmiljø. De som jobber i nye bygg er mer positive enn de som jobber i eldre og dårligere bygg.

–  Vi investerer stort i nye sykehusbygg – over hele landet. I 2014 viste Legeforeningen til et investeringsbehov i norske sykehus på mellom 78 og 111 milliarder kroner. Realiteten er at vi har gjennomført investeringer på dette nivået. Med gjennomførte, igangsatte og planlagte prosjekter vil vi i tiårsperioden etter 2014 ha investert over 110 milliarder kroner i norske sykehus. Nye, moderne bygg, nytt utstyr og økt kapasitet kommer både medarbeiderne og pasientene til gode, sa Høie.

Mange ansatte har det for travelt

Undersøkelser viser også at de fleste er fornøyde med arbeidsforholdene. Allikevel har en betydelig andel det så travelt på jobb at de ikke får tatt nødvendige pauser i løpet av arbeidsdagen.  
 
Fra Bent Høie ble helseminister i 2013 til i dag, har sykehusbudsjettene økt med over 47 milliarder kroner. Av dette er den reelle styrkingen over 14 milliarder kroner. 
Likevel opplever mange ansatte at de har det travlere nå enn før. 
 
–  Dette viser at det må mer enn økte budsjetter til. Skal vi nå visjonen om pasientens helsetjeneste, forutsetter det at vi bruker kompetansen hos medarbeidere våre best mulig, utnytter mulighetene teknologien gir, og organiserer oppgavene våre bedre, sa Høie. 

Høie mener dyktige og godt organiserte medarbeidere er helt avgjørende for å skape best mulig helsetjeneste for pasientene. 

-Vi bygger en helsetjeneste der det ikke skal tas en beslutning om meg, uten meg. Pasientene skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og kvalitet, og vite at det er kort vei til god og profesjonell hjelp når det trengs. Der spiller dere medarbeidere en avgjørende rolle, sa Høie. 

Helseministeren avsluttet talen med hovedoppdragene til sykehusene for året som kommer:
  • Redusere unødvendig venting og variasjon 
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

– Styringsmålene er de samme som før, og er like viktige som før. Dette er noe vi skal og må jobbe med kontinuerlig, sa Bent Høie. 

Les hele talen til helseminister Bent Høie på regjeringens nettsider.