Tina Bru foreslås som ny nestleder i Høyre

Portrettbilde av Tina Bru, leder av Høyres kvinneforum
Høyres valgkomité foreslår Tina Bru som ny 2. nestleder. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Tina Bru (33) fra Rogaland foreslås enstemmig som ny 2. nestleder i Høyre. Det ble kjent da valgkomiteens leder Harald Furre i dag la frem innstillingen til nytt arbeidsutvalg og sentralstyre i Høyre.
Lederen av valgkomiteen Harald Furre er svært tilfreds med laget som skal lede partiet frem mot det viktige 2021-valget.

-Det gror godt i Høyre. Det har gjort det lett å finne dyktige kandidater til partiets ledelse. Alle har vært villige til å brette opp ermene og gjøre en innsats for partiet. Vi innstiller på et sterkt lag som kombinerer erfaring med å vinne valg med fornyelse, sier Furre, som til daglig er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tina Bru ble nylig utnevnt som ny olje- og energiminister. Hun erstatter helseminister Bent Høie som i fjor varslet at han ikke ønsket gjenvalg. 

-Tina Bru er blant våre største talenter og fersk olje- og energiminister. Tina representerer fornyelse. Valgkomiteen har vært opptatt av aldersspredning og gi ledelsen en tydelig klimaprofil. Tina gir oss begge deler, og har en sterk posisjon internt i partiet, forklarer Furre.

Erna Solberg og Jan Tore Sanner foreslås gjenvalgt

Partiets øvrige ledertrio foreslås enstemmig gjenvalgt. 

-Erna og Jan Tore er sterkt motiverte for å kjempe for Høyres politikk for å skape flere jobber, bygge pasientenes helsetjeneste og lage en skole hvor barn lærer og mestrer. De har alt vært med på flere valgseire og ønsker å bidra til å løse Norges utfordringer og folks hverdagsproblemer også fremover, sier Furre.

Helge Orten foreslås inn i partiets arbeidsutvalg

Torbjørn Røe Isaksen har tidligere varslet at han stiller sin plass i arbeidsutvalget til disposisjon. Valgkomitéen foreslår Helge Orten fra Møre og Romsdal (53) som nytt medlem. Han er i dag leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og er valgt inn på Stortinget fra distriktsfylket Møre og Romsdal. 

-Helge Orten representerer distrikts-Høyre, har en sterk næringslivsbakgrunn og er godt kjent i hele landet. Nå er han innstilt til arbeidsutvalget, hvor partiets mest sentrale politikere møtes ukentlig. Torbjørn Røe Isaksen er og vil fortsatt være en svært viktig politiker for Høyre, sier Furre. 

Helge Orten er innstilt til arbeidsutvalget. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen 

Ny innstilling til leder av Høyres kvinneforum

Høyres valgkomité presenterte sin innstilling i februar. Valgene skal gjøres av Høyres landsmøte, som skulle vært arrangert i mars. Landsmøtet ble utsatt pga. Covid-19, og ny dato for Høyres landsmøtet er 11. september.

Siden valgkomiteens innstilling ble lagt frem har en av de to innstilte kandidatene, Mari Holm Lønseth, valgt å trekke sitt kandidatur.

Valgkomiteens enstemmige innstilling til leder av Høyres kvinneforum er derfor:

Guro Angell Gimse, 48 år, fra Trøndelag. 

 • Fast møtende vara på Stortinget fra Trøndelag og sitter i næringskomiteen. 
 • Utdannet politi og har hatt ulike roller i politiet i til sammen 17 år.
 • Kom fra jobben som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. 
 • Er i dag nestleder i Høyres kvinneforum. 

Nytt sentralstyre

Sentralstyret i Høyre har fire landsmøtevalgte medlemmer. Til disse plassene foreslår valgkomiteen gjenvalg på Hanne Alstrup Velure og Erling Kagge, mens Stormberg-gründer Steinar Olsen og Bård Ludvig Thorheim foreslås som nye medlemmer. Mudassar Kapur, som nylig ble valgt som ny leder av finanskomiteen for Høyre, har ikke ønsket gjenvalg for å kunne vie 100 prosent av sin tid og energi til dette viktige arbeidet. Heller ikke Janne Fardal Kristoffersen, nylig avgått ordfører i Lindesnes, har ønsket gjenvalg.

Fakta:  

Både arbeidsutvalget og sentralstyret foreslås valgt for to år. Det er Høyres landsmøte som avholdes på Gardermoen 27.-29. mars 2020 som endelig beslutter sammensetningen. 

Valgkomiteens innstilling til Høyres arbeidsutvalg:

 • Leder: Erna Solberg, 58 år fra Hordaland. Høyres leder siden 2004. Statsminister siden 2013. 
 • 1. nestleder: Jan Tore Sanner, 54 år fra Akershus. Høyres 1. nestleder siden 2008. Finansminister siden januar 2020, tidligere Kunnskaps – og inkluderingsminister og Kommunal- og moderniseringsminister. Bli bedre kjent med Jan Tore her. 
 • 2. nestleder: Tina Bru, 33 år fra Rogaland.  Olje- og energiminister siden januar 2020. Bli bedre kjent med Tina her. 
 • Fast medlem av arbeidsutvalget: Helge Orten, 53 år fra Møre og Romsdal. Stortingsrepresentant fra 2013. Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen. 
 • Fast medlem av arbeidsutvalget: Gunn Cecilie Ringdal, 39 år fra Buskerud. Ordfører i Lier kommune siden 2015. Hun har vært medlem av arbeidsutvalget siden 2016.
 • Leder av Høyres kvinneforum: 
 • Guro Angell Gimse, 48 år fra Trøndelag. Fast møtende vara på Stortinget fra Trøndelag. Sitter i næringskomiteen. Var inntil nylig statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet. Hun er i dag nestleder i Høyres kvinneforum.

Arbeidsutvalget består av partiets leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres Kvinneforum og 2 medlemmer. Dessuten tiltrer stortingsgruppens, regjeringsgruppens og Unge Høyres leder som medlemmer av utvalget. Generalsekretæren deltar på møtene uten stemmerett.

Valgkomiteens innstilling til sentralstyret

Valgkomiteen innstiller på fire direktevalgte medlemmer i sentralstyret:

 • Hanne Velure (gjenvalg), fra Oppland. Sitter i kommunestyret og formannskapet i Lesja Kommune.  
 • Erling Kagge, Oslo (gjenvalg), fra Oslo. Kagge er forlegger, advokat og forfatter. 
 • Steinar Olsen, fra Agder. Gründer og eier av Stormberg. 
 • Bård Ludvig Thorheim, nordlending bosatt i Oslo. Tidligere politisk rådgiver for utenriksminister Børge Brende og Ine Eriksen Søreide.

Sentralstyret består av de landsmøtevalgte medlemmer av arbeidsutvalget, Stortingsgruppens leder og nestleder, regjeringsgruppens leder, lederne i fylkesorganisasjonene, én representant fra hver stortingsvalgkrets som ikke er representert ved fylkesleder, leder i Unge Høyres Landsforbund, leder i Senior Høyres Landsforbund og leder i Høyres studenter samt 4 landsmøtevalgte medlemmer. Valgte nestledere i Unge Høyres Landsforbund, Senior Høyres Landsforbund, Høyres studenter og i Høyres kvinneforum er varamedlemmer til Sentralstyret.

Valgkomiteen har bestått av: