Forsvarsministeren: Vi må ha et troverdig, tidsriktig og robust forsvar

Norske soldater. Utsnitt. Frank Bakke-Jensen. Innfelt.
- I den nye langtidsplanen vil vi bevege oss ytterligere i retning av 2-prosentmålet, sa Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sin tale til Oslo Militære Samfund.
-Forsvarets hovedoppdrag er å verne om vår suverenitet, vårt demokrati og vår politiske handlefrihet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren holdt mandag sin årlige tale i Oslo Militære Samfund. Talen er ment som en årlig statusoppdatering om Forsvaret og den sikkerhetspolitiske situasjonen. Der gjentok Bakke-Jensen budskapet om hvor viktig det er at vi har et forsvar for fremtiden.

Les hele talen til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen her.

Langsiktig satsning på Forsvaret 

Frank Bakke-Jensen forklarte at Forsvarets struktur for liten til å møte den forverrede sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder.

Til våren skal regjeringen legge frem en ny samfunnssikkerhetsmelding og en ny langtidsplan for Forsvaret. Det er ikke tilfeldig at disse legges frem samtidig.

- Vi må i større grad ha en helhetlig tilnærming til samfunnssikkerhet og statssikkerhet for å ivareta nasjonens sikkerhet, fortalte Bakke-Jensen.

Dette er også forutsetningen for arbeidet med den neste langtidsplanen, der det mest sentrale innspillet vil være forsvarssjefens fagmilitære råd.

Sikkerhetspolitiske endringer

-Vi ser alvorlige endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet. Gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren startet et langsiktig arbeid med å videreutvikle sektoren med betydelig økte bevilgninger, sa Bakke-Jensen. Og la til:

- I den nye langtidsplanen vil vi bevege oss ytterligere i retning av 2-prosentmålet.

Totalforsvaret 

Bakke-Jensen forklarte at Norge skal ha et sterkt nasjonalt forsvar i en alliert ramme, understøttet av totalforsvaret. Sammenhengen mellom samfunns- og statssikkerhet blir stadig mer kritisk og må ses på som en helhet.

- Vi må finne løsninger som øker den operative evnen og samfunnets samlede motstandskraft. Der både sivile og militære ressurser brukes til å løse utfordringer både for samfunnssikkerheten og statssikkerheten.

Les hele talen til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen her.