Valget neste år er et valg om fremover eller bakover

Henrik Asheim på talerstolen under Høyres landsmøte 2020.
– Høyre skal ta vare på alt som er godt med landet vårt, selv om verden forandrer seg, sier Henrik Asheim. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– Tiden vi er i krever trygg styring og stabilitet, ikke usikkerhet og vingling, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister. 
Valget i 2021 blir viktigere enn på lenge. 

Høyre skal fortsette å utvikle Norge til det bedre 

Helt uavhengig av koronapandemien står Norge overfor store endringer. Vi skal halvere utslippene, vi skal gjennom en digitalisering som er i full gang og vi skal som en liten, åpen økonomi klare å manøvrere i en verden som blir mer og mer komplisert.  

– Det er helt åpenbart at utfordringene store, men som parti vet vi heldigvis at mulighetene er større. Høyre skal ta vare på alt som er godt med landet vårt. Selv om verden forandrer seg, så skal vi ta vare på det vante, det kjente og det som gjør oss til oss, sier Asheim.  

Verdier må skapes før de deles 

For kort tid siden sa Støre i debatt mot Erna at det ikke blir flere sykepleiere av å produsere aluminium.  

– Det er helt riktig at vi ikke lager sykepleiere av aluminium. Men for å ha et velferdssamfunn som fordeler verdiene våre rettferdig i samfunnet så må vi faktisk ha verdier å fordele. Og ryggmargen i velferdssamfunnet vårt er folk over hele landet som står opp hver morgen og drar på jobb, for eksempel på aluminiumsverket, sier Asheim.  

– Et Arbeiderparti og en statsministerkandidat som ikke forstår det, det utfordrer ikke Høyre, det utfordrer hele den norske velferdsmodellen, legger han til.  

Vi skal fortsatt sette deg foran systemet 

Det er et helt nytt, men desto mer uklart alternativ som utfordrer borgerlig side til neste år. Det er lite vi vet om politikken eller fargen på en regjering utgått av opposisjonen. Det eneste vi vet er at Støre er statsministerkandidaten.  

– Det vi vet er at Støre vil frata pasienter fritt behandlingsvalg. En reform som har gitt respekt og verdighet til rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser gjennom medbestemmelse og makt over eget liv. På samme måte som de har gått til angre mot private tilbydere innen helse og omsorg, eller barnehager. Når Ap fjerner alle alternativer fratar de også folk valgfriheten, sier Asheim.  

Mens Arbeiderpartiet går til valg på at du må tilpasse deg systemet, går Høyre til valg på at systemet skal tilpasses deg og dine behov.   

Vi ser fremover, ikke bakover 

Høyre skal fortsette å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi skal derfor fortsatt være det mest optimistiske partiet. 

– Høyre går til valg på budskapet om at vi tror på Norge. Og vi har all grunn til å være optimistiske. Bare tenk på alt vi har fått til. Vi har temmet fossefall, bygget opp verdens mest høyteknologiske petroleumsnæring, bygget opp en fantastisk fiskerinæring og er nå i gang med å bygge verdens største flytende havvindpark. Disse industriene skal vi uten tvil bygge videre på, sier Asheim.