Veien ut av krisen - skape mer og inkludere flere

Portrett av Elin Agdestein
Det er kombinasjonen med et kraftig oljeprisfall og en internasjonal lavkonjunktur på en og samme tid, som gjør situasjonen dramatisk for Norge. Foto CFWesenberg/Kolonihaven

I møte med den verste krisen i Norge siden mellomkrigsårene, har Stortinget svart opp gjennom til nå å vedta fire store krisepakker.

Det har vi gjort for å hjelpe enkeltmennesker og bedrifter gjennom den akutte fasen, sikre inntekt og hindre et konkursras i ellers sunne bedrifter og bidra til at folk har en jobb å komme tilbake til.

Nå skal vi ta neste skritt, vise veien videre ut av krisen gjennom flere nye tiltak i revidert nasjonalbudsjett og Fase3-proposisjonen. Heldigvis er det en positiv utvikling i pandemien. Vi har rimelig bra kontroll på smitten, men etterhvert som vi nå åpner opp, er det en risiko for oppblomstring. For viruset er der fortsatt. Derfor må vi fortsatt ta nødvendige forholdsregler for å unngå et nytt tilbakeslag.

Fortsatt usikkerhet

Hvor dyp denne nedgangen vil bli, vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvor langvarig nedturen vi bli. Om og hvor raskt verdensøkonomien vil ta seg opp. Hvor mange bedrifter som vil klare seg. Hvor mange av de 420 000 som er rammet av koronarelatert ledighet som vil kunne komme tilbake i jobb i den nærmeste tiden.

Det eneste vi vet er at det meste er usikkert. Det betyr at de tyngste utfordringene kan ligge foran oss. Det betyr at vi kan komme til å gå fra koronakrise til jobbkrise. For det er ikke koronakrisen alene som gjør situasjonen dramatisk for Norge. Det er kombinasjonen med et kraftig oljeprisfall og en internasjonal lavkonjunktur på en og samme tid.

Veien ut av krisen

Før koronautbruddet rammet oss, var handlingsrommet i norsk økonomi på omlag 3,4 mrd kr. Bare tiltakspakken for grønne investeringer er av et større økonomisk omfang enn hele dette handlingsrommet. Samtidig er de grunnleggende utfordringene vi hadde før koronakrisen der fortsatt, og de må løses for å sikre langsiktig bærekraft for velferden.
Det betyr store omstillingsutfordringer fremover.

Heldigvis sørget regjeringen for en ansvarlig pengebruk da det var gode tider. Det har gjort at vi hadde ressurser å sette inn da viruset slo til og også til ytterligere tiltak.

Den største utfordringen blir å lykkes i å skape flere jobber i private bedrifter, jobber som skal finansiere velferden i årene som kommer.

Vi må skape mer og inkludere flere.

Veien ut av krisen handler om å få 

  • flere tilbake i jobb
  • sikre flere bein å stå på
  • skape en grønn fremtid
  • fortsette satsingen på kunnskap og kompetanse
  • og inkludere flere

Denne krisen har vist oss hvor viktig privat sektor er. En måned med stengte bedrifter har kostet oss flere hundre milliarder kroner. 9 av 10 permitterte er i private bedrifter. Jobbene vi mister i privat sektor må erstattes av nye, private jobber. Derfor vet vi at det er viktigere enn noen gang med en politikk som legger til rette for aktivitet og vekst. Mer skatt og økte byrder og en offentlig sektor som eser ut, er det siste vi trenger nå.

Men vi skal klare dette. Fortsette dugnaden.
Sammen skal vi få fart på Norge igjen!