10 punktów z budżetu państwa

Erna Solberg oraz Norweska Partia Konserwatywna w rządzie przedstawiła budżet państwa na rok 2019.

Korzystamy z dobrej koniunktury, aby utworzyć więcej miejsc pracy, zbudować zrównoważone społeczeństwo opiekuńcze i bezpieczniejszą Norwegię.

W Norwegii dobrze się dzieje. Zauważamy solidny wzrost gospodarczy i spadek emisji gazów cieplarnianych. Jest coraz więcej inwestycji firm, więcej osób znajduje pracę na terenie całego kraju. Musimy wykorzystać te sprzyjające warunki, aby zapewnić zrównoważone opiekuńcze społeczeństwo oraz bezpieczeniejszą Norwegię. To odpowiedzialny budżet, który zapewnia stały wzrost norweskiej gospodarki.

Należy aktywnie wykorzystać dobre czasy. 

Niepokoje na świecie mogą zahamować ten pozytywny rozwój. Dlatego przemiany w norweskiej gospodarce muszą być kontunuowane w ten sposób, abyśmy mogli osiągnąć cele klimatyczne i zapewnić więcej alernatyw gospodarczych w przyszłości.

W wielu przedsiębiorstwach brakuje siły roboczej, dlatego musimy pomóc większej liczbie osób włączyć się w życie zawodowe  i wzmocnić integrację imigrantów na rynku pracy. 

Należy wzmocnić konkurencyjość poprzez tworzenie bardziej ekologicznego, mądrzejszego i bardziej innowacyjnego świata biznesu. Dbamy o to, aby większość nowych miejsc pracy pochodziła z firm sektora prywatnego. Dlatego rząd priorytetowo traktuje rozbudowę dróg i sieci kolejowej w całym kraju, rozwój nauki, innowacji i ekspertyz. 

Budżet państwa na rok 2019 wspiera długoterminowe cele rządu dotyczące zrównoważonego i trwalego państwa opiekuńczego. 

Dzięki budżetowi Norwegia może cieszyć się:
Wzrostem gospodarczym
Zniżka podatków sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu 
Dobrobytem i bezpieczeństwem

1. 125 milionów kron przeznacza się na działania wspierające osoby które mają trudności z zatrudnieniem na rynku pracy 

2. 181 milionów kron dla dzieci z rodzin z niskimi dochodami

3. Stawka podatku od osób i firm obniżona do 22%

4. Więcej działań w siłach zbrojnych. Zobowiązanie w wysokości 4 miliardów koron, co oznacza wzrost o 7,3 procent

5. Zlikwidowany wkład własny pacjentów oddziałów psychiatrii dziecięcej

6. Ulepszenie programu usług lekarzy rodzinnych

7. Darmowy podstawowy czas w przedszkolu

8. 10 miliardów koron na badania naukowe i innowacje

9. 37,1 miliarda koron na budowę dróg i rozwój transportu

10. Zwiększenie kwoty uchodźców oraz 640 milionów koron na rozwój kultury

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o budżecie: hoyre.no/politikk/temaer/finans/statsbudsjettet/ 

Zostań członkiem Norweskiej Partii Konserwatywnej Høyre: hoyre.no/blimedlem/ 

Jeśli masz pytania, wyślij wiadomość na adres politikk@hoyre.no