Dziesięć punktów platformy rządowej

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad, Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande. Fra Granavolden i Hadeland.
Nareszcie w Norwegii powstaje rząd większościowy. Jest to rząd składający się z czterech niesocjalistycznych partii i jest pierwszym konserwatywnym rządem od 1985 roku.

Polityka Norweskiej Partii Konserwatywnej i polityka rządu opierają się na poczuciu odpowiedzialności. Oznacza to, że zapewnimy przyszłym pokoleniom równie dobre możliwości jakie my otrzymaliśmy.

- Chcemy, aby dzieci, które urodziły się i dorastają, doświadczały Norwegię, jako kraj, gdzie istnieje bezpieczeństwo emerytur i opieki społecznej. Musimy przekazać planetę następnemu pokoleniu w dobrym stanie. Przyczyni się do tego polityka rządu, mówi premier Erna Solberg.

  1. Tworzenie nowych miejsc pracy. Rząd będzie nadal obniżał całkowity poziom podatków i opłat. Należy zmniejszyć podatek majątkowy od kapitału obrotowego.

  2. Uznawalność zagranicznego wykształcenia. Uproszczenie i ulepszenie systemu uznawania zdobytych kwalifikacji i dalsze rozwijanie oferty edukacji uzupełniającej.

  3. Zasiłek rodzinny. Zwiększenie zasiłku rodzinnego o 7 200 NOK dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

  4. Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Zwiększenie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla progu 1G, tj. 96 883 NOK w styczniu 2019. 

  5. Wzmocnienie polityki szkolnej. Zwiększenie o 3 000 liczby nauczycieli specjalistów w ciągu czterech lat.

  6. Usprawnianie sektora publicznego. Reforma dot. gmin musi być kontynuowana. Między innymi prowadzi to do zmniejszenia liczby pełnoetatowych polityków.

  7. Praca i sprawy społeczne. Należy dążyć do tego, aby żaden z beneficjentów NAV w wieku poniżej 30 lat nie pozostawał bezrobotny dłużej niż 8 tygodni bez uzyskania oferty pracy, edukacji, szkolenia zawodowego lub innego odpowiedniego działania aktywizacyjnego.

  8. Silniejsza obrona. Przez następne 20 lat wydamy ponad 1000 miliardów NOK na wzmocnienie Sił Zbrojnych. Kupujemy nowe samoloty bojowe, okręty podwodne, czołgi, artylerię, ochronę przeciwrakietową, samoloty rozpoznawcze i inne ważne materiały dla zachowania bezpieczeństwa kraju.

  9. Karta wypoczynku. Wprowadzenie "kart wypoczynku" dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które można wykorzystać do pokrycia opłat za uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych według schematu z programu islandzkiego.

  10. Anonimowe wnioski. Przeprowadzenie w kraju badania przy użyciu anonimowych wniosków.