Søk
Terje Tvedt

Kampen for Osane Idrettshall - når setter vi spaden i jorden?

Valgkampen går mot slutten. En valgkamp der partiene lover og gjerne overbyr hverandre for å vise at de vil gjøre det beste for innbyggerne. I denne sammenheng er NyttiUka flittig brukt for å fremme både partipolitiske og personlige ytringer.  Dette er fint, men når en av toppkandidatene til Arbeiderpartiet, Ann Kristin Bryne tar seg den frihet å beskrive arbeidet med å realisere Osane flerbrukshall som en kamp mot Høyre, må dette avvises og korrigeres.
Etablering av idrettshall på Hessøya har en lang historie. For 30 år siden ble det forsøkt bygget en hall ved siden av Hessabana, senere ved Hessa skole og så i Osane av bedriftsidrettskretsen. Disse alternativene ble aldri realisert. Etter 30 år med vurderinger og diskusjoner er nå alle sentrale parter, Hessa IL, Skarbøvik IL, skolene og bystyret enige at det skal bygges en flerbrukshall i Osane.

Høgre med representantene fra Hessøya gikk inn i valgkampen i 2011 med lovnad om å realisere en flerbrukshall i Osane. Allerede i det første budsjettvedtaket ble hall i Osane tatt med.

I de siste periodene før 2011 ble følgende investeringer vedtatt: Totalrehabilitering av Åse Alders og Sykehjem, nye barneskoler i Hatlane og Spjelkavik, Blindheim barneskole og Spjelkavik ungdomskole totalrenoveres. Lerstad og Volsdalen barneskole oppgradert. Skarbøvik ungdomsskole oppgraderes innvendig. I tillegg bygging av idrettshall i Larsgården, Hatlane og på Vik på Ellingsøya. Dette med blått flertall, men også støttet av Arbeiderpartiet.

Mange av disse prosjektene ble dyrere enn først antatt/kalkulert noe som kom til syne i 2012/13. Dette resulterte i mangel på investeringsmidler og utsetting av realiseringen av hall i Osane. I budsjettene 2013 og 2014 ble likevel avsatt midler til regulering og prosjektering slik at prosjektet flerbrukshall i Osane skulle være klart med anbudsinnbydelse når vi fikk økonomien på plass. Høyre har hele tiden vært pådriver for realiseringen av hallen noe som har ført til at vi i dag har en tverrpolitisk enighet om at prosjektet skal realiseres fortes mulig.

De 3 siste idrettshallene vi har bygget i Ålesund er Larsgåden-, Hatlane- og Ellingsøyhallen. Alle like store men med en sterkt økende prislapp. Elligsøyhallen er en fullverdig idrettshall bygd etter TEK 10 forskriften og i tillegg såkalt passivhus og med prislapp ca 80 mill. 

Høyre har undersøkt hva andre i landet har fått for 80 mill. Eksempelvis har de i Oslo nylig bygd 2 fullverdige idrettshaller etter TEK10 for sum 2 haller 80 mill. I Farsund har de nettopp åpnet en flerbrukshall som er ca 3 ganger større en Ellingsøyhallen, denne hallen overoppfyller Plan- og funksjonsprogrammet som er laget for Osane, og alle kravene fra idrettsforbundet, prisen ble 60 mill.

Alcoa-hallen i Farsund. Flerbrukshallen ble åpnet våren 2015, bygget etter TEK10. Pris 60 mill.

Vi i ytre bydel med ca 7000 innbyggere har i årevis ikke nådd opp på prioritetslistene for idrettshall, når vi nå har nådd opp på listene forventer vi en hallen bygges etter de nyeste prinsipper og krav. Reguleringsplanen er godkjent og prosjekteringen skal starte. I prosjekterings- og anbudsfasen kan det være lurt og se på hva de har fått til i Farsund, kan vi få til noe liknende her? 

Det går mot en realisering av flerbrukshallen i Osane, men det forutsetter politisk samarbeid. Bydelen er ikke tjent med fullstendige grunnløse påstander fra arbeiderpartiets talskvinne Anne Kristin Bryne om at Høyre trenerer prosessen og heller ønsker en Thermohall. Vi vil ha en hall bygget etter de nyeste prinsipper og krav der vi har indikasjoner om at vi kan få ikke bare en fullverdig idrettshall men også en fullverdig flerbrukshall for mange flere brukere innenfor en budsjettramme på 80 mill.

Vi har i siste periode gjennom oppnådde prioriteringer vist at vi holdt valgløftene fra 2011 og vi vil i neste periode jobbe for å realisere flerbrukshallen i Osane snarest mulig.

 

Her er en liten video fra åpningen av Farsundhallen. En ser at kvaliteten er god, og der Ellingsøyhallen bare rommer èn håndballbane, har denne hallet fått plass til en fullverdig håndballbane, 7er fotballbane, tribuder og en sene. Med dette koseptet vil det også være mulig å lage to ekstra håndballbaner fremfor fotballbanen. Mulighetene er mange!