Bli kjent med Linda

Arendal Høyres ordførerkanditat

Lindas hjertesak

Alt vi gjør skal gjøre det bedre for innbyggerne!

Jeg vet og har respekt for at det er i lokalsamfunnene mennesker lever livene sine. Derfor er det viktig at alle gode krefter får være med på å gjøre lokalsamfunnet bedre. Det gjelder også for Arendal.

For meg vil det alltid være viktig å tilrettelegge for at folk har stor grad av valgfrihet og kan bestemme mest mulig og ta ansvar for eget liv. For vår kommune er mer enn ordføreren, bystyret og posisjonens foretrukne løsninger. 

Det er mange hensyn å ta, og jeg vet det er mange som må inkluderes for at Arendal skal få ønsket vekst og fremgang. Høyre skal slippe flere til, og realisere ringvirkningene av den veksten næringslivet gir oss. 

  • Vi trenger de store næringsaktørene.
  • Vi trenger de små og mellomstore oppstartsbedriftene og modige gründerne.
  • Vi trenger de frivillige organisasjonene, lag og foreninger
  • Vi trenger deg og meg og alle de initiativene og gode ideene som hver enkelt av oss kan bidra med der vi bor.

Det avgjørende er at vi har tjenester og tilbud av god kvalitet, ikke hvem som produserer dem. Høyre skal jobbe for at kommunen vår levere gode tjenester, slik at alle får en trygg og god oppvekst, barnehager og skoler med godt læringsmiljø og høy kvalitet, at alle blir inkludert, og at våre eldre får en trygg og verdig alderdom, med omsorg og pleie når de trenger det. 

Høyre vil at det skal være trygt i byen vår og i vårt lokalsamfunn. Vi må evne å ta vare på våre mest sårbare medmennesker og gi god psykisk helsehjelp, på rett sted til rett tid. Det handler om å inkludere flere, i skolen, i nærmiljøet, i arbeidslivet, i frivilligheten og at alle får ta i bruk sitt potensiale i fellesskapet. 

Alt dette handler om velferd i ordets rette forstand. For Høyre henger næringsutvikling og velferd uløselig sammen. Det er viktig for meg!