Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Eiendomsrett, lokalt selvstyre og arealplanlegging

Aust-Agder Høyre vil ha et sterkt lokalt selvstyre med respekt for eiendomsretten. Aust-Agder Høyre vil ha en positiv holdning til bygging av hus, hytter, naust og brygger der dette ikke er til sjenanse for andre. Unntaket er tilfeller der tiltaket vil forringe arealer av stor verdi for allmennheten eller arealer med stor verneverdi.

Bærekraftig infrastruktur skaper et samlet Aust-Agder

Aust-Agder Høyre ønsker å føre en framtidsretta og offensiv samferdselspolitikk i landsdelen, som ser miljøutfordringen, fremkommelighet, arealbruk, arbeidsmarked og næringsutvikling i sammenheng. Dette betyr at våre satsinger må bygge landsdelen i et helhetlig perspektiv, der overordnede målsetninger legges til grunn.

Norges beste skole

Fylkets videregående skoler skal sette elevers læringsutbytte i fokus og være mest mulig tilpasset hver enkelt elevs nivå og livssituasjon.

Et tilgjengelig samfunn

Fylkeskommunen har et viktig ansvar innenfor folkehelse, tannhelsetjenesten og transporttjenester for funksjonshemmede. Høyre ønsker et samfunn som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Universell utforming av offentlig områder skaper et mer inkluderende samfunn.

Se vår politikk

Aust-Agder fylke

Kontakt

Arne Thomassen
Leder
Telefon: 91343905

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Send oss en e-post

Aktuelt

Pressemelding: Feirer ett Agder!

Nyheten fra Stortinget om at de fire samarbeidspartiene er enige om regionreformen ble mottatt med stor jubel i Høyre på Agder . ...

Kalender

09 mar

Landsmøte 9. - 12. mars

Sted: Thon Congress Gardermoen
Dato: 09. mar 2017
Tid: 13:00
26 mar

Regional kampanjesamling

Sted: Ernst hotell Kristiansand
Dato: 26. mar 2017
Tid: 09:00
Se hele kalenderen

Våre folk