Amalie Kollstrand sin tale til Høyres Landsmøte 2016

Tema skole, semesterinndeling

Kjære Landsmøte, kjære Torbjørn

Flere og flere unge møter veggen. Generasjon Prestasjon er blitt et kjent begrep blant oss. Vi må hele tiden prestere, enten det er for å få de beste karakterene, eller å være best i idrett. Mange skal være så flinke at det gå på helsa løs.

Som elev i den norske skolen har man et enormt press på seg.  I løpet av hver eneste skoleuke har man mellom 7 og 8 fag. Det er altså forventet at man skal kunne fokusere og å ta innover seg 7 forskjellige fag på en gang!

Det å ta en ting av gangen er et kjent uttrykk. Dette prinsippet må vi også ta i bruk i den norske videregående skolen. For vi må la elevene kunne konsentrere seg om nettopp det, å ta et fag av gangen. 

I Canada og deler av USA har de skjønt dette. Og også i norsk høyere utdannelse, er det vanlig å avslutte fag hvert semester.

Med færre fag i uka, får elevene en mer konsentrert undervisning med færre fag å konsentrere seg om på en gang. Jeg mener derfor man bør innføre en semesterinndeling der fag avsluttes både før jul og sommer. Elevene vil få en brattere læringskurve, og istedenfor å måtte vente en hel uke på å på få svar på det ene spørsmålet man sitter igjen med etter timen, vil man med mer intensivert opplæring i alle fag, få nærmest daglig kontakt med faglærerne. Dette vil gi elevene den tette oppfølgingen de fortjener!

Med avsluttende fag etter hvert semester vil man lette på trykket for elevene i både tentamen- og eksamensperioder, for man har ikke konstant 7 eller 8 fag å bekymre seg over.

Så kjære landsmøte og kjære Torbjørn, det er på tide å tenke nytt, derfor må vi innføre avsluttende fag hvert semester og la elevene få konsentrere seg om FÆRRE fag av gangen! 

Takk for meg.

Amalie Kollstrand

Leder Aust-Agder Unge Høyre