Einar Holmer-Hoven sin tale til Høyres Landsmøte 2016

Finansiering av innvandring og integrering

Dirigenter, Landsmøte

Det er et stort press på Norge og Europa for tiden. Vi opplever en folkevandring som er skapt av krig, men også av store forskjeller i levestandard mellom fattige og rike land.

Likevel får vi det til. Vi balanserer på en hårfin grense hvor høy sysselsetting blandt begge kjønn og gode oljeinntekter veier opp for store offentlige kostnader.

Og det er i dette lyset vi må se innvandringen til Norge i.

Norges internasjonale forpliktelser på innvandringsfeltet er urealistiske. Vi legger til grunn at alle som søker asyl, skal få sin søknad behandlet. Og alle som har krav på opphold, skal få opphold. Intensjonen er god. Men det siste året har vist at å oppfylle disse kravene og likevel ha et velfungerende samfunn i fremtiden, kanskje ikke er mulig. Det er 60 millioner mennesker på flukt i verden. Norge må i mye større grad ta ansvar for egne grenser. Slik det er nå, støtter vi oss til land som Tyrkia, Hellas og Russland for at de skal legge hindringer i veien for å begrense strømmen til Norge.

Brochmannutvalget beskrev en velferdsstat under sterkt press, og det var lenge før flyktningkrisen. Vi har ikke lykkes godt nok med en kontrollert innvandring i oppgangstider. Hvordan skal vi da lykkes i nedgangstider med en ukontrollert innvandring? Noe som ikke vi, eller noen andre land har greid de 10-20 siste årene, skal vi altså greie de neste 20 år? Jeg ser bare ikke hvordan det skal kunne gå med dagens regelverk og kostnader knyttet til integrering.

For det koster. For hver enslige mindreårig får kommunene overført 6 millioner kroner fra staten i en femårsperiode. For de 5300 ungdommene som kom i løpet av 2015, blir altså bokostnaden de neste fem år på utrolige 32 milliarder kroner. Og denne kostnaden kan altså multipliseres hvert år ved tilsvarende inntak.

Så hvor står Høyre i dette fremover? Det er det mange som ikke vet. Høyre mangler en klar strategi for en av våre viktigste utfordringer de neste tiårene.

Jeg ønsker et tydeligere Høyre som i større grad adresserer de konsekvenser vi i fremtiden står overfor på dette området.

Takk for oppmerksomheten.

Einar Holmer-Hoven

Bystyrerepresentant for Lillesand Høyre