Aust-Agder Høyres Fylkestingsvalgprogram 2015 - 2019

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Da kan du bestemme hvem som har de beste svarene på dine hjertesaker. Vi håper at du finner gode svar i Høyres politikk.

Her kan du lese Aust-Agder Høyres fylkestingsvalgprogram 2015 - 2019


Det gode livet i Aust-Agder

 

For de aller fleste er Aust-Agder et fylke hvor det er godt å leve. Vi har gode videregående skoler, et universitet i vekst og et variert og nyskapende næringsliv. Naturen vår fra hav til hei gir muligheter for gode og helsebringende opplevelser. Ildsjeler skaper kulturopplevelser i hele fylket. Likevel har vi utfordringer når det gjelder levekår og folkehelse. Aust-Agder Høyre vil at alle skal få mulighetene til å skape seg et godt liv.

 

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle. Derfor er Høyre er opptatt av at alle ungdommene våre skal møte gode lærere som kan hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial. Aust-Agder Høyre vil satse enda mer på å løfte lærere og ledere i de videregående skolene, og hjelpe flere elever på veien mot en fagkompetanse. Uansett hvem foreldrene dine er, hvilken religion du har eller hvilket kjønn du er, skal du ha muligheter til å leve ut ditt talent, dine drømmer og dine ambisjoner.

 

Men kunnskapssamfunnet slutter ikke med skolen. Kunnskap skal brukes som drivkraft for endring i hele samfunnet. Kunnskap skal hjelpe oss å løse utfordringene for vei og kollektivtrafikk. Kunnskap hjelper oss å finne offensive, lokale løsninger på klimautfordringene. Et godt samarbeid mellom Universitetet i Agder, næringslivet og fylkeskommunen som regional utvikler, bidrar til å trygge arbeidsplassene våre og skape nye.

 

Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker som er glade i hjemstedet sitt, ikke gjennom statlig eller fylkeskommunal overstyring og detaljregulering. Aust-Agder Høyre vil være en medspiller for kommuner og for frivillige lag og foreninger.

Høyre vil arbeide for likestilling i hele samfunnet. Alle mennesker skal respekteres og behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, funksjonsevne eller seksuell legning.

 

Høyre vil bygge samfunnet på tilliten til enkeltmennesket. Hvert enkelt menneske skal ha frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høyre mener at politikere skal konsentrere seg om å løse de oppgavene som må løses i fellesskap, ikke om å detaljstyre menneskers liv. Hvis det offentlige forsøker å være alt for alle, er sjansen stor for at man ikke klarer å løse de viktigste oppgavene for dem som trenger det mest.


Les hele programmet her