Høyres 12 løfter for stortingsperioden 2017-2021

Høyre i Aust- og Vest-Agder vil i kommende stortingsperiode jobbe særlig med følgende viktige saker for landsdelen:


 1. Sikre at de tre sykehusene i landsdelen utvikles i tråd med føringene i nasjonal helse- og sykehusplan, og sikre bygging av nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus.
 2. Sikre at kommunene i landsdelen har tilgjengelig fagpersonale i behandlingen av barn og unge som har utfordringer i hverdagen, blant annet gjennom en forpliktende opptrappingsplan for å løfte barn og unges psykiske helse.
 3. Etablere et levekårsprogram for Agder som et samarbeid mellom stat, fylkeskommunene og kommunene, og forsterke oppmerksomheten og innsatsen for de som faller utenfor skole og arbeidsliv.
 4. Sikre nødvendig fiberkapasitet til «Electric city Agder».
 5. Sikre god tilgang på statlige midler til innovasjon og nyskaping for å sikre nåværende og skape nye arbeidsplasser i landsdelen.
 6. Ha gode og forutsigbare rammebetingelser for UiA som gir rom for utvikling, forskning og nyskaping. Styrke høyere yrkesfaglig utdanning med ny og sterkere satsing på fagskoleutdanningen.
 7. Sikre statlig bidrag slik at den nye velferdsteknologi-laben ved UiA kan realiseres.
 8. Følge opp landmaktsutredningen slik at landsdelens utsatte objekter er skikkelig sikret gjennom HV.
 9. Sikre bygging av fire felts europavei gjennom hele Agder, og sikre at Nye Veier AS får utvikle seg videre som helhetlig byggeleder for store samferdselsprosjekter.
 10. Sikre ny vei til Kjevik, nytt parkeringshus på flyplassen og sørge for «gul midtstripe» på RV9 helt til Hovden.
 11. Sørge for at staten bidrar økonomisk slik at Kunstsiloen i Kristiansand kan realiseres.
 12. Sikre en god og forutsigbar finansiering av Fullriggeren Sørlandet.

 

31. august 2017, 

Ingunn Foss 1.kandidat Vest-Agder
Svein Harberg — 1.kandidat Aust-Agder
Norunn Tveiten Benestad 2.kandidat Vest-Agder
Arne Thomassen 2. kandidat og fylkesleder, Aust-Agder
Harald Furre Fylkesleder Vest-Agder