Julehilsen fra Agder Høyre

Kjære venner,

Vi takker for innsatsen i året som gikk, for bidrag og alle besøk som vi fikk.
Nå ønsker vi deg en jul full av glede, med varme, lys og alle til stede.
Vi ønsker alt godt for det ubrukte året, det kommer snart og raser av gårde.

God jul & god nytt år!

2017 har vært et innholdsrikt år, vi vant et historisk valg og sikret fire nye år med Høyre i regjering og Erna som statsminister. Vi ble det største partiet i begge Agderfylkene og Vest-Agder ble det fylket i landet hvor Høyre hadde størst fremgang i forhold til valget i 2013. Vi ble størst i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Mandal, Farsund, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Tvedestrand og Bykle kommune. I Vest-Agder gikk Høyre frem i 11 av 15 kommuner og i Aust-Agder i 6 av 15 kommuner. Ingunn Foss, Norunn T. Benestad og Svein Harberg ble gjenvalgt på Stortinget. På Agderbenken er 8 av 10 fra ikke sosialistiske partier, ingen andre landsdeler er i nærheten av en slik sammensetning.

Høyre gjorde sitt beste valg i byene siden Høyrebølgen på 80-tallet og Agder er blåere enn noen andre regioner!

Det gode valgresultatet gir oss store muligheter i årene som kommer. 2018 er et mellomvalgår og vi skal sammen stifte Agder Høyre. Hovedfokus vil være den lange valgkampen frem mot kommune- og fylkestingsvalget 2019. Vi skal gjennom gode nominasjonsprosesser nominere de beste kandidatene til kommunevalglister og fylkestingsvalgliste 2019 - 2023. Vi skal tidlig nominere ordførerkandidater for å få tid til nødvendig opplæring og markedsføring.

Gjennom brede og nytenkende programprosesser skal vi innstille kommestyrevalgprogrammer og fylkestingsvalgprogram 2019 - 2023. I alle ledd i hele organisasjonen skal vi legge vekt på partikultur, organisasjonsbygging, utvikling, målrettet opplæring, rekruttering og medlemspleie.

For å nå våre mål og bidra til et samfunn med muligheter for alle trenger vi et sterkt Høyre lokalt og nasjonalt. Vi må bli flere, flinkere og rekruttere nye medlemmer med mangfoldig bakgrunn.

Høyre skal forstå den tid vi lever i og gi svar folk tror på. Vi skal være aktive i media og være det partiet som setter den politiske dagsorden. Vi oppfordrer alle til å like og dele Høyres politikk på sosiale medier. 

Vi oppfordrer alle til å sette av viktige datoer for neste år, og vil trekke frem følgende:

  • Fylkesårsmøte i Kristiansand 2. - 3. februar
  • Landsmøte på Gardermoen 6. - 8. april
  • Nasjonal kampanjesamling i Oslo 26. - 27. mai
  • Kommunalkonferansen i Stavanger 7. - 9 september
  • Nominasjonsmøte 26. november kl. 18.00

Med ønske om en fredfylt og god jul fra Agder Høyre

Fylkesleder Harald Furre, Vest-Agder
Fylkesleder Arne Thomassen, Aust-Agder
Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen
Regionrådgiver Tor Marius Markussen